Kat karşılığı inşaat sözleşmesi

Elinde arsa nitelikli gayrimenkulü olan kişinin, arsa üzerinde bina inşa edilmesi karşılığında, arsasının belirli paylarının mülkiyetini, arsa sahibi ve müteahhidin (veya yüklenici) karşılıklı anlaşmalarına göre, binanın belirlenen bağımsız bölümlerinin teslimi karşılığında, müteahhide devretmeyi taahhüt etmesiyle oluşan ve tarafları birbirine karşı

Daha Fazla Kat karşılığı inşaat sözleşmesi

Konut satın alırken imar kontrolü

Yatırım ya da yerleşim amaçlı konut almayı düşünüyorsak konut imar planı da önemli bir konudur. Konutun imar durumu öğrenilmeli, yapı kullanma izin belgesinin olup olmadığı kesinlikle araştırılmalıdır. Taşınmazın imar durumu, bağlı bulunduğu belediyeden ve ilgili kadastro müdürlüğünden kontrol edilebilir. Taşınmazın

Daha Fazla Konut satın alırken imar kontrolü

Yapı kullanma izin belgesi nedir ?

Yapı kullanma izin belgesi, ruhsatlı bir projenin, inşaat çalışmaları bittikten sonra, söz konusu yapıda oturumun başlaması için binanın sahip olması gereken belgedir. Yapı kullanma izin belgesi olmayan dairelerde oturuma yasal olarak izin verilmemektedir. İnşaatı biten yapıların projesine uygun olarak yapılıp

Daha Fazla Yapı kullanma izin belgesi nedir ?

İmar planı kaç çeşittir

Planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; “Bölge Planları” ve “İmar Planları” olarak genel yaygın bir uygulama mevcuttur. İmar planları genel olarak aşağıda açıklanmıştır. Nazım İmar Planları : Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine kadastral durumu işlenmiş

Daha Fazla İmar planı kaç çeşittir

Emlak ve Gayrimenkul Nedir ?

Gayrimenkul (Emlak) Nedir ? Türkçeye Arapçadan geçmiş bir kelimedir , arapçada nakil yani taşımak sözcüğünden türemiştir. Önüne olumsuzluk eki eklenerek taşınmaz anlamı olarak kullanılmaktadır. Genellikle ekonomik bir terim olarak kullanılır. Arsa, arazi, bina, apartman, işyeri, konut, villa, fabrika ve benzeri değerlerin

Daha Fazla Emlak ve Gayrimenkul Nedir ?