Yapı kullanma izin belgesi nedir ?

Yapı kullanma izin belgesi, ruhsatlı bir projenin, inşaat çalışmaları bittikten sonra, söz konusu yapıda oturumun başlaması için binanın sahip olması gereken belgedir. Yapı kullanma izin belgesi olmayan dairelerde oturuma yasal olarak izin verilmemektedir. İnşaatı biten yapıların projesine uygun olarak yapılıp

Daha Fazla Yapı kullanma izin belgesi nedir ?

İmar planı kaç çeşittir

Planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; “Bölge Planları” ve “İmar Planları” olarak genel yaygın bir uygulama mevcuttur. İmar planları genel olarak aşağıda açıklanmıştır. Nazım İmar Planları : Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine kadastral durumu işlenmiş

Daha Fazla İmar planı kaç çeşittir