Konut satın alırken imar kontrolü

Yatırım ya da yerleşim amaçlı konut almayı düşünüyorsak konut imar planı da önemli bir konudur. Konutun imar durumu öğrenilmeli, yapı kullanma izin belgesinin olup olmadığı kesinlikle araştırılmalıdır. Taşınmazın imar durumu, bağlı bulunduğu belediyeden ve ilgili kadastro müdürlüğünden kontrol edilebilir. Taşınmazın

Daha Fazla Konut satın alırken imar kontrolü