Doğrusal Regresyon Eğrisi

Doğrusal Regresyon Analiz
Doğrusal Regresyon Analiz

Basit lineer regresyon, 2 nicel veri arasındaki ilişkiyi özetleyen istatiksel bir metoddur.

Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken
arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili tahminler (estimation)
ya da kestirimler (prediction) yapabilmek amacıyla yapılır.

İstatistiklerde, doğrusal regresyon, skaler bir yanıt ile bir veya daha fazla açıklayıcı değişken arasındaki ilişkiyi modellemeye yönelik doğrusal bir yaklaşımdır.

Açıklayıcı bir değişkene basit doğrusal regresyon denir. Birden fazla açıklayıcı değişken için, işleme çoklu doğrusal regresyon adı verilir.

Doğrusal Regresyon

Doğrusal Regresyon Kanalı

Aynı mesafedeki yukarıdan ve aşağıdan 2 paralel çizgiye sahip bir orta çizgiden oluşur. Bu çizgiler destek ve direnç seviyeleri olarak görülebilir. Orta çizgi, kapanış fiyatlarının doğrusal regresyonu temel alınarak hesaplanır, veri kaynağı açılış, yüksek veya düşük olarakta ayarlanabilir. Kanalın yüksekliği, fiyatın medyan çizgiden sapması üzerine kurulmuştur. Kanalın incelenmesi, ön fikir sağlamaya ve ticaret fırsatları bulmaya yardımcı olabilir. Tradingview web sitesinde (Linear Regression Curve) Doğrusal Regresyon Eğrisi Göstergesini bulabilirsiniz.

Doğrusal Regresyon Eğrisi

Regresyon analizi ile elde edilen doğrusal ve doğrusal olmayan model kestirimleri için model etkinliklerinin değerlendirilmesinde yararlanılan çeşitli model seçme ölçütleri mevcuttur.

Eğer değişkenler arasındaki ilişki doğrusalsa, yani biri arttığında diğeri de artıyorsa veya biri azaldığında diğeri de azalıyorsa, doğrusal regresyon modeli; aksi durumda doğrusal olmayan regresyon modeli oluşturulur.

Yorumunuz