2020 Vergi Rehberi Çalışması

Vergi Rehberi
Vergi Rehberi

2020 yılı için asgari ücret, tapu harcı oranı, en düşük Bağ-Kur primi, kıdem tazminat tavanı ve diğer temel vergilerin tümü belirlendi.

Özmen Mali Müşavirlik, 2020 yılı için belirlenen vergilere dair tüm düzenlemeleri “2020 Vergi Rehberi” ile birlikte özel infografi çalışmasında bir araya getirdi.

Vergi rehberi gibi düşünebileceğiniz bu çalışmada temel bilgiler bulunmakla birlikte işlem yapmak istediğinizde mutlaka bir uzman bir danışmana başvurmanız gerekir.

Vergi Dilimleri İle İlgili Örnekler

2020 Yılı Asgari Ücret Ne kadar?

2020 yılı Brüt Asgari ücret 2.943,00 TL olup, net asgari ücret AGİ dahil (bekar) 2.324,70 TL’dir. 2020 yılı için Asgari ücretli personel çalıştırmanın işverene maliyeti 3.458,03 TL’dir.

2020 Yılı Tapu Harcı Oranı

2020 yılı başından itibaren Tapu Harçlarında yapılan indirim sona ermiş olup oran yüzde 4 olarak uygulanacaktır.

2020 Yılı En Düşük Bağ-Kur Primi

Borcu olmayanlara sağlanan yüzde 5 indirim ile Aylık Bağ-Kur tutarı 868,18’TL dir. Borcu olanlar için yüzde 5 indirim söz konusu olmayıp tutar 1015,33’TL dir.

2020 Yılı Kıdem Tazminat Tavanı

2020 yılının Ocak-Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanı 6.730,15 TL’dir.

Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaş Sınırı

Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaş Sınırı 1400 TL olarak açıklanmıştır. Tutar katma değer vergisi hariç tutardır.

Vergi Davalarında Sınır

2020 yılında vergi mahkemelerinde tek hâkimle bakılacak davalarda sınır 53.000 TL’dir. Dava konusunun bu tutarı aşması halinde vergi mahkemelerinde, davaya heyet halinde bakılır.

2020 Yılı Tüketici Hakem Heyeti Sınırları

2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 6.920 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 Türk Lirası ile 10.390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri

Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli

Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli 200 TL olmuştur.

Gayrimenkul Satışlarında Değer Artış Kazancı istisnası

Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı 18.000 TL’dir.

Konut Kiralamalarında Beyanname verilmesine gerek olmayan tutar sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 6.600 TL olarak tespit edilmiştir.

İşyeri Kiralamalarında Beyanname verilmesine gerek olmayan tutar sınırı

Tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 49.000 TL olmuştur.

Personele verilen yemek bedelinin vergiden istisna tutarı

Yemek bedeli istisna tutarı 24,84 TL’dir (Kdv dahil).

Yurt dışından getirilen telefonlarda kullanım harcı

Kayıt Harcı 1838 TL olmuştur.

2020 yılında mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınacak ÖİV tutarı

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu Özel İletişim Vergisi tutarı 2020 yılı için 79,00 TL olarak belirlenmiştir.

Hangi Tutara Kadar Personele verilen yol ücreti vergiye tabi değildir?

İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 12 TL’dir.

Hangi Tutara kadar elde ettiğiniz süreklilik göstermeyen geliriniz için vergi ödemek zorunda değilsiniz?

Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 40.000 TL’dir.

Yeni Araç Alındığında direk gider yazılabilecek KDVve ÖTV üst sınırı

Ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespiti sırasında; binek otomobillerin ilk iktisabında gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı: 140.000 TL’dir

Vergi Rehberi
Vergi Rehberi

Bilindiği üzere vergi oranları değişebilir. Bu sebeple aşağıda yazan kaynak bölümünde yazılan 2020 Vergi Rehberi adresinden güncelenen oranlar ile ilgili bilgiyi alabilirsiniz.

Kemal – Evren Özmen Mali Müşavirlik Hakkında:

40 yılı aşkın sektör deneyimi ile Türkiye’nin önde gelen kooperatif ve firmalarına yönetim ve mali danışmanlık hizmeti sunan Kemal-Evren Özmen Mali Müşavirlik, bugün uzman ekip kadrosu ile 250’yi aşkın şirkete ve kooperatife mali ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Daha fazla bilgi almak ve incelemek için Yazının altında bulunan “via, kaynak ve konular” ‘dan ulaşabilirsiniz.

Yorumunuz