Hisseli Emlak Satılır Mı? Ön Alım Şufa Hakkı Nedir ? Kanuni şufa hakkı nedir? Birden fazla kişinin pay sahibi olduğu gayrimenkule hisseli gayrimenkul denir.

Paylı mülkiyette, hissedarlardan biri gayrimenkul üzerindeki payının tamamını ya da bir bölümünü satmak isteyebilir. Satılmak istenen gayrimenkulü diğer paydaşların öncelikli alım hakkı vardır.

Hisseli gayrimenkul satışında tanınan bu önalım iznine de şufa hakkı denir.

Şufa hakkında gayrimenkulün niteliğinin önemi yoktur. Söz konusu gayrimenkul arsa, konut ya da başka bir türde olabilir. Önemli olan hisseli mülkiyetin söz konusu olmasıdır.

Şufa Hakkı Şartları Nelerdir?

Hissesini satışa çıkaran gayrimenkul sahibinin noter aracılığı ile diğer paydaşlara bildirimde bulunması gerekir. Bu bildirimi takip eden üç ay içerisinde şufa hakkı kullanılabilir. Bildirimde bulunulmadığı takdirde ise iki yıl içerisinde şufa davası açılabilir. Bu süreler hak düşürücü süre olarak tanımlanmaktadır. Yani belirtilen süreler içerisinde şufa hakkı kullanılmadığı sürece önalım hakkı düşer.

Şufa Davası Nasıl Açılır?

Hisseli gayrimenkulün satışı ile ilgili yazılı bilgilendirme yapmak yeterli değildir. Diğer hissedarlara noter aracılığı ile bildirimde bulunulması zorunludur. Diğer hissedarlara bildirimde bulunulmadan 3. bir kişiye satış gerçekleştirilirse pay sahiplerinin önalım davası açma hakkı doğar. Satışı takip eden iki sene içerisinde, gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak şufa davası açılabilir.

Yorumunuz