Merkez Bankası 2020 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Açıklandı

Enflasyon Raporu 2020 - I (30 Ocak 2020)

Merkez Bankası 2020 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini , TCMB enflasyon raporu açıklandı. (TCMB) Başkanı Murat Uysal, enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceğinin ve 2021 yıl sonunda yüzde 5,4’e gerileyeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Küresel büyümede süregelen yavaşlama 2019 yılı son çeyreğinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eşanlı olarak devam ederken, küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler son dönemde bir miktar azalmakla birlikte önemini korumuştur. ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesine yönelik olumlu gelişmeler; Brexit sürecine ilişkin belirsizliklerin azalması ve küresel para politikalarının büyümeyi destekleyici yönde olması küresel iktisadi faaliyete ilişkin beklentileri olumlu yönde etkilemiştir.

Ancak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika kaynaklı jeopolitik gerilimlerin Ocak ayıyla birlikte şiddetlenmesi, bazı gelişmekte olan ülkelerde yaşanan toplumsal olaylar, güney yarıküredeki kuraklık ve son günlerde Çin’de başlayan salgın hastalığa ilişkin gelişmeler küresel ekonomik aktivite üzerindeki aşağı yönlü riskler olarak öne çıkmıştır. Bu doğrultuda, gelişmiş ülkelerde büyüme görünümünün önümüzdeki dönemde bir miktar olumluya dönmesi beklenmekle birlikte, ülkelere özgü kırılganlıklar GOÜ’lerde büyüme görünümü üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir.

Enflasyon Tahminleri ve Beklentiler TCMB Tahmini TCMB Beklenti Anketi* Enflasyon Hedefi
2020 Yıl Sonu8,210,0 5,0
12 Ay Sonrası8,09,5 5,0
24 Ay Sonrası 5,4 8,5 5,0

Enflasyon Raporu 2020 – I (30 Ocak 2020)

 1. Genel Değerlendirme
  İktisadi faaliyetteki toparlanma eğilimi devam etmektedir. Enflasyon beklentileri ve ülke risk primindeki iyileşmeyle birlikte uzun vadeli faizler gerilemekte ve yurt içi talep güç kazanmakta, yatırım eğilimlerinde ve işgücü piyasasında toparlanma sinyalleri artmaktadır. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir. Eğilim ve fiyatlama davranışına ilişkin göstergeler son çeyrekte enflasyonun ana eğiliminde ılımlı seyrin korunduğuna işaret etmektedir. Enflasyon beklentilerinde genele yayılan iyileşme sürmektedir. Parasal duruş, enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenmeye devam edecektir.
 2. Uluslararası Ekonomik Gelişmeler
  Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf görünüm 2019 yılının üçüncü çeyreğinde sürmüştür. Küresel ticarette korumacılık önlemleri ve Brexit’e ilişkin belirsizliklerin azalması küresel ekonomik görünüme dair beklentileri sınırlı ölçüde olumlu etkilemiştir. Küresel risk iştahı olumlu seyrederken, gelişmiş ülkelerdeki destekleyici para politikası duruşu gelişmekte olan ülkelerin de benzer yönde adımlar atmasına imkan sağlamıştır.
 3. Enflasyon Gelişmeleri
  Tüketici enflasyonu 2019 yıl sonunda yüzde 11,84 oranında gerçekleşerek Ekim Enflasyon Raporu öngörüsünün bir miktar altında kalmıştır. Yıllık enflasyon son iki ayda büyük ölçüde baz etkisiyle yükselse de döviz kuru, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmiştir. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin genele yayılarak sürmesi ve beklenti dağılımında gözlenen normalleşme orta vadeli enflasyon belirsizliğinin önemli ölçüde azaldığına işaret etmiştir.
 4. Arz ve Talep Gelişmeleri
  İktisadi faaliyet, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde Ekim Enflasyon Raporu’yla uyumlu bir şekilde toparlanmaya devam etmiştir. Son çeyrek verileri iktisadi faaliyetin yurt içi talep kaynaklı olarak güç kazandığına ve sektörel yayılımının iyileşmeye devam ettiğine işaret etmiştir. Bu dönemde firmaların yatırım eğilimleri iyileşmiş, işsizlik oranları gerilemiştir. Rekabet gücündeki gelişmelerin ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmüş, ancak küresel büyüme görünümündeki zayıf seyir dış talebi kısmen yavaşlatmıştır. Talep kompozisyonundaki değişimle birlikte net ihracatın büyümeye katkısı azalırken, toplam talep koşulları enflasyona düşüş yönlü katkısını sürdürmüştür.
 5. Finansal Koşullar ve Para Politikası
  TCMB, 2019 yılının ikinci yarısında enflasyon görünümündeki iyileşmeye bağlı olarak başladığı faiz indirim sürecine Aralık ve Ocak ayında da devam etmiştir. Enflasyon beklentilerindeki genele yayılan iyileşme ve iktisadi faaliyetteki toparlanmaya ek olarak küresel gelişmelerin de katkısıyla gerileyen ülke risk primi uzun vadeli faizlerin gerilemesini sağlamıştır. Kredi faizlerindeki düşüş ve iç talepteki toparlanmayla birlikte kredi büyümesi hız kazanmıştır.
 6. Kamu Maliyesi
  Maliye politikası, 2019 yılı genelinde mali teşvik ve tedbirlerin yanı sıra, kamu harcamaları kanalıyla ekonomideki toparlanmaya katkıda bulunmuştur. Bu doğrultuda 2019 yılında faiz dışı harcamalar ve faiz giderlerinde reel olarak artış gözlenirken, dolaylı vergiler başta olmak üzere vergi gelirleri görece zayıf seyretmiştir. Bununla birlikte, Merkez Bankası kâr transferi ve ihtiyat akçesinin aktarımıyla olumlu bir performans sergileyen vergi dışı gelirler bütçe açığındaki artışı sınırlamıştır.
 7. Orta Vadeli Öngörüler
  Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir.

Yorumunuz