Tüketici Fiyat Endeksi Ocak 2017

Tüketici Fiyat Endeksi
Tüketici Fiyat Endeksi

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) de aylık %2,46 artış oldu. 

Tüketici Fiyat Endeksi 

Türkiye’de TÜFE endeksi 2003 yılı baz alınarak hesaplanıyor. (2003 = 100.) Sonraki aylarda ve senelerde hesaplanan TÜFE endeksi ile bu endeks birbiri ile karşılaştırma yapılarak enflasyonun ne kadar arttığı ölçülüyor.

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak artış göstermesi demektir. Bu tanıma göre enflasyondan söz edebilmek için iki önemli unsur gerekiyor

(1) Fiyatların değil fiyatlar genel düzeyinin artması gerekiyor.

(2) Bu artışın sürekli olması gerekiyor.

Enflasyon iki farklı endeksle hesaplanır:

(1) Üretici fiyatları aşamasında derlenen fiyatlarla hesaplanan endekse üretici fiyatları endeksi (ÜFE) denir.

(2) Tüketiciye nihai satış aşamasında derlenen fiyatlar üzerinden hesaplanan endekse tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) denir.

Türkiye İstatistik Kurumu Fiyat Derlemesi

Fiyat Endeksi hesaplamaları hakkında yaptığı açıklamada. 2017 yılında TÜFE’de 414 madde, 910 madde çeşidi kapsanacak olup, 27.386 işyeri ve 4.275 konuttan her ay yaklaşık 400.772 fiyat derleneceğini belirtti.

Enflasyon sepeti 2017 yılında güncellendi

Tüketici Fiyatları Endeksi mal ve hizmet sepeti oluşturulurken Hane halkı Bütçe Anketi (HBA) sonuçlarına göre toplam harcama içerisinde 1/1000’den daha fazla ağırlık alan tüm maddeler endeks sepeti kapsamına alınmaktadır.

Yıl boyunca her ay düzenli olarak yapılan HBA anketi sonuçlarına göre TÜFE endeks sepeti güncellenmekte, önemini yitiren mal ve hizmetler endeks kapsamı dışında bırakılırken, yeni önem kazanan mal ve hizmetler endeks sepetine dahil edilmektedir.

Ana Harcama Grupları

Ana harcama gruplarına göre TÜFE OCAK 2017 ve değişim oranları
TÜFE ve değişim oranları -Kaynak tuik
Tüketici fiyat endeksi değişim oranları  Enflasyon Ocak 2017
Tüfe değişim oranları Ocak 2017 – tuik