Emlak ve Gayrimenkul Nedir ?

Gayrimenkul (Emlak) Nedir? emlak ve gayrimenkul ne demek ? Türkçeye Arapçadan geçmiş bir kelimedir , arapçada nakil yani taşımak sözcüğünden türemiştir.

Önüne olumsuzluk eki eklenerek taşınmaz anlamı olarak kullanılmaktadır. Genellikle ekonomik bir terim olarak kullanılır.

Arsa, arazi, bina, apartman, işyeri, konut, villa, fabrika ve benzeri değerlerin genel adı olarak kullanılan yaygın bir kelimedir.

Emlak kelimesi de aynı şekilde arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir Türk Dil Kurumu Ev, arsa, bahçe vb. taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar şeklinde tanımlamıştır.

Gayrimenkul Danışmanı Nedir

Bir gayrimenkulün Satış, Kiralama, Pazarlama sürecini yöneten ve bununla birlikte satış,kiralama sözleşmesi yapmaya, Emlak beyannamesi düzenleme bilgisine ve yetkisine sahip olarak ;Portföy oluşturan, pazarlama teknikleriyle gayrimenkulün sunumunu yapan kişiye Gayrimenkul Danışmanı denir. Gayrimenkul Danışmanlarının İşini Kolaylaştıran hürriyet emlak web sitesini inceleyebilirsiniz.

Gayrimenkul Danışmanı, Emlakçı ve şimdilerde Broker olarak adlandırılan mesleğin Borçlar kanununun 404.maddesindeki tanımı

Emlak Nedir

Kısacası Emlakçılık odalar ve yetkili kuruluşlar tarafından verilen bir sertifika ile yapılan aracılık hizmetidir. Bu konuda yasal bir boşluk olduğu herkes tarafından kabul edilmekle birlikte henüz emlakçılık tam anlamıyla yasal bir çerçeveye oturtulmuş değildir.

Ev Satarken Nelere Dikkat Edilmeli? Yazısını Okuyabilirsiniz

(Tebliğ No: ÖSG-2003/59) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Sayı: 25162 08 Temmuz 2003 Tarihli Resmi Gazete’ye göre

Emlak ve Gayrimenkul Ne Demek

Türkçeye Arapçadan geçmiş bir kelimedir , arapçada nakil yani taşımak sözcüğünden türemiştir. Önüne olumsuzluk eki eklenerek taşınmaz anlamı olarak kullanılmaktadır. Genellikle ekonomik bir terim olarak kullanılır.

Emlak Danışmanlığı Nedir

Tellallık, bir akittir ki, onunla tellal, ücret mukabilinde bir akdin yapılması imkanını hazırlamaya veya akdin icrasına tavassut etmeye memur edilir. Tellallık umumi surette vekalet hükümleri caridir. Gayrimenkul tellallığı akti yazılı yapılmadıkça muteber olmaz

Emlak Komisyoncusu Nedir

Emlak komisyoncusu: Gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen süreli veya süresiz iş sözleşmesi yaparak; taşınmazın alımı, satımı, rehin vb. aynı hak tesisi gibi tüm hukuki ve teknik işlemleri ve kiralanması konusunda aracılık eden ve kiralama sonrası hizmetleri yerine getiren, bu konularda gerektiğinde danışmanlık, bilirkişilik ve ekspertizliğini yapan ve bunlarla ilgili olarak gerekli form, beyanname vb. belgeleri doldurabilen, bu iş ve işlemleri kendi adına açılmış bir iş yerinde yapan kişi veya kuruluş.

Emlak sektörü çok geniş kapsamlı bilgi birikimine sahip olmak gerektiriyor. Bir Emlak alım satım işi yapıyorsanız müteahhidin kullanmış olduğu en ufak malzemenin kalitesine kadar bilgi sahibi olmalıyız. Bu sayede satışa konu olan gayrimenkulün güvenirliği konusunda sonuna kadar arkasında durup duramayacağımıza karar verebiliriz.

Yorumunuz