Fibonacci Nedir

Fibonacci Kimdir
Leonardo 1170 yılında İtalya'nın Pisa şehrinde doğdu. Kesin doğum tarihi bilinmemektedir. Babası Guglielmo'dur.Takma adı Bonaccio idi ve bu ad, iyi tabiatlı veya sade ruhlu anlamına gelmekteydi. Annesi Alessandra,Leonardo 9 yaşındayken öldü. Leonardo babasının takma adını miras olarak aldı.

Leonardo Fibonacci Kimdir? İtalya, Doğum:1170 Ölüm:1250 ortaçağda yaşamış en yetenekli matematikçi olarak anılıyor. Genellikle Fibonacci olarak tanınır.

Fibonacci Nedir? Hint-Arap sayıları ile aritmetik işlemler yapmanın Roma rakamları ile hesap yapmaktan daha kolay ve verimli sonuçlar edildiğini görerek Hint-Arap Sayılar Sistemi’ni Avrupa’ya duyurdu.

Kendisine ün yapmış olan en önemli kitabı Liber Abaci isimli kitabıdır. Bu kitapta örnekleme şeklinde bulunan modern sayılarla hesaplanmış ismiyle anılan sayı dizisi Fibonacci Dizisi olarak anılmaktadır. İkinci kitabı Kare Sayıların Kitabı dır.

19 yüzyılda Fibonacci heykeli yapılmış ve heykeli doğduğu yer olan pisa ‘ya dikilmiştir. Yazdığı kitapta Arap-Hint sayıları diye bilinen modern ondalık sayılar sistemini tanıttı.

Fibonacci nedir?

Bu sayı dizisi 6. yüzyılda Hint matematikçiler tarafından biliniyordu fakat Avrupa’ya ilk olarak Fibonacci tarafından anlatıldı. Dizinin ilk sayı değeri 0, ikincisi 1 Her sayı kendisinden önceki iki sayının toplamıdır. \large \mathit{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946 \alpha }

Altın Oran Nedir?

\large \mathit{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946 \alpha }   örnek olarak sonsuza kadar uzaman bu sayı dizisindeki rakamları kendinden sonra veya önce gelene bölerek bir dizi oluşturmaya çalıştığımızda karşımıza Altın Oran çıkar. Bu dizideki sayıları kendinden önceki sayıya böldüğümüzde  1,618′ e yaklaştığını , kendinden sonra gelen sayıya bölündüğünde 0,618 e yaklaştığı görülür.

Fibonacci Oranları

Fibonacci Oranları nasıl bulunur ?

Altın oran yani \large \mathit{0,618}  ve \large \mathit{1,618}  ‘ in karesi, küpü, karekökü alındıgında karşımıza Fibonacci Oranları çıkmaktadır.

Fibonacci Oranı Hesaplanması Nasıl Olur?

\LARGE \mathfrak{1,618034^{2}=2,618}
\LARGE \mathfrak{\sqrt{1,618034}=1.272}
\large \mathfrak{\sqrt[3]{0,61034}=0,886}
\LARGE \mathfrak{\sqrt{}0,618034=0,786}
\LARGE \mathfrak{0,618034^{2}=0,382}
\LARGE \mathfrak{0,618034^{3}=0,236}

Fibonacci ile Analiz Nasıl Yapılır?

Fibonacci Retracement seviyeleri- Düzeltme
Fibonacci Expansion
Fibonacci Fanları ve Arkları
Fibonacci Zaman Serileri
Fibonacci Patternleri (AB-CD, Bullish – Bearish, Gartley )

Ancak, Para ve Finansal piyasalarda genel kabul görmüş Fibonacci oranları ve hesaplamalarında şu sayılar kullanılır.  

\LARGE \mathit{236, 382, 500, 618, 764, 1000}  olarak uygulanır.

\LARGE \mathit{\left ( 500 \right )ve \left ( 764 \right )}  Fibonacci oranı yada rakamı olmamasına rağmen bir doğrunun yarısı gibi düşünülerek \LARGE \mathit{500}  sayısı yukarı yönlü veya aşağı yönlü ilerleyen bir oluşumda duraklama ve geri dönüş seviyesi olarak kabul edilir. 

\LARGE \mathit{1000-236=764}   çıkaramından elde edilen \LARGE \mathit{764}  seviyesi de sıklıkla kullanılmaktadır.

Yorumunuz