Foça

Ege' nin Kuzeyinde Bir Yer'deyim
Ege' nin Kuzeyinde Bir Yer'deyim

İzmir’in kuzeyinde yer alan harika bir sahil ilçesi, Foça ‘ adını nasıl aldığı konusunda bir takım rivayetler var.  

Ancak günümüzde geçerli olan düşünce,Antik çağ zamanlarında iyon yerleşimi olarak kurulduğunda civar denizde yaşayan foklardan dolayı Phokaia adını almış ve günümüze kadar ismi Foça olarak değişmiş. Kuruluşu hakkında da çeşitli görüşler var, MS 2. yüzyılın sonlarında yaşamış olan Lidyalı gezgin ve coğrafyacı Pausanias’a göre İzmir’in batısındaki Teos ve Erythrai’ den gelenlerce kurulmuştur.

Ancak; MÖ 5. yüzyılda yaşamış olan Yunan tarihçi ve antik yazar Herodot ile Dünyanın ilk Coğrafyacısı olan Strabon ve tarihçi-filozof Şamlı Nikolaos ‘a göre Orta Yunanistan’da Peloponnes Yarımadası’nda yaşayan Phokisliler Anadolu’ya gelmişler ve Phokaia’yı kurmuşlardır.

Açıkçası Foça‘ nın kuruluşunu ve tarihini detaylı bir şekilde yazmaya başlarsam kendimi tunç devrinde bulabilirim.

Karataş hikâyesi, horoz heykeli, homeros’un odysseia destanı ve siren kayalıkları hikâyeleri o kadar ilginçtir ki foça tarihinin derinliklerinde bazen kayboluyorum. insan yaşadığı yeri sevmeli ve kıymetini bilmeli. Sanırım foça ‘ yı en güzel herodot anlatmış. . . “onlar kentlerini, bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimde kurdular…”

Foça
Foça

Yorumunuz