Garanti BBVA bir kez daha Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

Garanti BBVA
Garanti BBVA, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na endeksli ilk bono ihracını gerçekleştirdi

BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Kurumsal Yönetim Endeksleri’ne 2014 yılında giren Garanti BBVA, yerini yıllardır koruyor.

Garanti BBVA, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında. En iyi performans gösteren şirketlerin dahil edildiği “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi”’ne 6’ncı kez girme başarısını gösterdi.

Endeks, şirketlerin, küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi, su kaynaklarının azalması, sağlık, güvenlik. İstihdam gibi Türkiye ve dünya için önemli olan sürdürülebilirliğe ilişkin meselelere nasıl yaklaştıklarını ortaya koyuyor, yaptıkları faaliyetlerin ve aldıkları kararların bağımsız bir gözle değerlendirilmesini ve bir anlamda tescil edilmesini sağlıyor.

Garanti BBVA, Türkiye’den “Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi”’

Garanti BBVA, tüm faaliyetlerine entegre olan çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki uygulamalarının; dünya standartlarında olduğunu uluslararası birçok önemli endekste yer alarak kanıtlıyor. Garanti BBVA, Türkiye’den “Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi”’nin (DJSI) Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisine giren tek banka olma başarısını 2019 yılında da devam ettirdi.

Kurumların etik, kurumsal yönetişim, finansman faaliyetleri, tüm değer zinciri bazında çevresel ve sosyal performans. Risk yönetimi, iklim değişikliği önlemleri, şeffaflık, tedarik zinciri, insan ve çalışan hakları gibi pek çok konunun değerlendirmesine göre belirlendiği endekste Garanti BBVA, üst üste beşinci kez yer aldı.

Aynı zamanda, Londra Borsası ve Financial Times’ın ortak sahipliğindeki bağımsız organizasyon FTSE’nin; güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarını hayata geçiren şirketlerin performanslarını ölçen “FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi”’nde yer almaya devam ediyor.

Cinsiyet eşitliği konusunda insan kaynakları, müşteriler ve toplum nezdinde yaptığı çeşitli uygulama ve çalışmalarla da Garanti BBVA; dünya çapında 36 ülke ve bölgede, 10 farklı sektörden 230 şirketin bulunduğu “Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi”’nde de Türkiye’den yer alan tek şirket olmaya devam ediyor.

Çevresel, sosyal ve yönetişim konularındaki politikaları ve öncü uygulamalarının bir sonucu olarak Garanti BBVA; 2018 yılı içerisinde, yukarıdakiler dahil 8 farklı endeskte yer almaya hak kazandı.

Garanti BBVA aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnisiyatifinin; Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni oluşturan dünyadan 30 kurucu üye ve 130 kurucu imzacı arasında bulunuyor.