Garanti BBVA’nın sendikasyon kredisi işlem tutarının üzerinde talep

Garanti BBVA
Garanti BBVA, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na endeksli ilk bono ihracını gerçekleştirdi

Garanti BBVA’nın 367 gün vadeli sendikasyon kredisine işlem tutarının 120%’si kadar fazla talep geldi.

İşleme, ilk defa kreditör olarak katılan 8 banka dahil, 16 ülkeden 31 banka katılım sağlarken, yılın ikinci yarısında en yüksek kredi yenileme oranına ulaşıldı.

Sağlanan kredi 229.500.000 ABD doları ve 518.800.000 Euro olmak üzere, iki dilim halinde sırasıyla Libor+ %2,25 ve Euribor+ %2,10 maliyetle temin edildi.

Dış ticarete Garanti BBVA desteği

Yenilenen sendikasyon kredisiyle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ

“Garanti BBVA olarak, gerek yeni katılan gerek katılımlarını arttıran bankalarla 100%’ün üzerinde yenileme oranına ulaştığımız sendikasyon kredisi, hem muhabir ağımızın gücünü hem de muhabirlerimize iş yaratma kabiliyetimizdeki başarıyı gösteriyor.

Sendikasyon Kredisi Nedir

Sendikasyon kredisi bir borçlanma şeklidir. Genellikle uluslararası güvenilir bankalar tarafından verilir. Belirli prosedürleri vardır ve kredi, aracı bir banka tarafından ayarlanır.
Bu kredilerin taşıdığı ek faize “spread” adı verilir. Bir lider bankanın önderliğinde en az iki bankanın; bir şirkete, bir bankaya veya bir ülkeye, yüksek tutarlı kredileri sağlanmak amacıyla bir araya gelerek borç vermesi sendikasyon kredisi olarak adlandırılır.

Sendikasyon kredisinin yenilenmesinden ve özellikle işlem için hedeflenen tutarın oldukça üzerinde talep geldiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz.

Bu işlem, Garanti BBVA’nın yurtdışı finansman piyasasındaki sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü bir kez daha kanıtlarken, bankamızın dış ticaretin finansmanına sağladığı katkıyı ve ülkemizdeki şirketlere uluslararası rekabette sunduğu desteği pekiştirecektir.” dedi.