Bir arsanın içinde bulunduğu bölgenin imar planına ve imar yönetmeliğine göre nasıl kullanılabileceğinin sınırlarını gösteren bir belgedir.

İmar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özelliklerini; örneğin teknik şartlarının ne olması gerektiğini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri belirten kadastro durumu da işlenen belgeye deniyor.

İmar durumu almak için gerekli belgeler nelerdir?

İmar durumu belgesini alabilmek için ilçe belediyesine aşağıdaki evraklar ile başvuru yapmanız gerekmemektedir.

Kadastro Müdürlüğünden alınan Çap belgesi
Tapu (Aslı veya fotokopisi)
Mal sahibi iseniz nüfus kağıdı, değilseniz vekaletname

Yorumunuz