Kat karşılığı inşaat sözleşmesi

Gayrimenkul Danismani Ersoy Toptas
Gayrimenkul Danismani Ersoy Toptas

Elinde arsa nitelikli gayrimenkulü olan kişinin, arsa üzerinde bina inşa edilmesi karşılığında, arsasının belirli paylarının mülkiyetini, arsa sahibi ve müteahhidin (veya yüklenici) karşılıklı anlaşmalarına göre, binanın belirlenen bağımsız bölümlerinin teslimi karşılığında, müteahhide devretmeyi taahhüt etmesiyle oluşan ve tarafları birbirine karşı sorumlu ve borçlu kılan bir sözleşmedir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin yasa ile belirlenmiş bir ismi bulunmamaktadır.

Yaygın olarak kullanılan tanımlar
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi
Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi
Arsa payı karşılığı inşaat (yapım) sözleşmesi
Kat karşılığı inşaat yapım ve satış vaadi sözleşmesi
Gayrimenkul satış vaadi daire karşılığı inşaat sözleşmesi
Gayrimenkul (taşınmaz) satış vaadi ve inşaat sözleşmesi (mukavelesi)
hangi isim altında olursa olsun, düzenlenecek sözleşmelerin resmi olarak (noter vasıtasıyla) düzenlenmesi gerekmektedir. Yoksa bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi; “Eser Sözleşmesi” ve “Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinden” oluşan çift tipli “karma” bir sözleşmedir.

Kat alanı katsayısı (Emsal) nedir?

Emsal diğer bir ifade ile KAKS, bir arsaya yapılabilecek toplam net inşaat alanı demektir.

Örnek : 1000 metrekare net alanlı bir arsanız var. Bu arsanın imar durum belgesinde KAKS değeri 0,40 yazdığını varsayalım. Bu durum arsanıza 1000×0,40= 400 metrekare toplam inşaat alanlı bir bina yapabileceğiniz anlamına gelir.

KAKS oranları : 0.20 – 0.30 – 0.40 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.07 – 2.5 – 3.0 arasında değişkenlik gösteriyor.

İnşaatın yapılacağı arsa için belirlenen KAKS oranı ile arsa alanının çarpılması sonucunda kat alanı katsayısı bulunuyor.

KAKS hesabına dahil edilmeyen alanlar:
KAKS; inşaat çalışmalarına başlanacak yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayı oluyor. KAKS sayısı, katlar alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonra kalan alanların toplamı olarak ifade ediliyor.
Çatı katı, asma kat, bodrum kat, yangın merdiveni, asansör,kalorifer daireleri, kömürlük, sığınaklar, çöp ayrıştırma bacaları, su depoları, su sarnıcı, avlular, iç bahçeler, açık havuzlar, pergolalar, zemin terasları ile açık ve kapalı otoparklar emsal hesabına dahil edilmez.