Konut satın alırken imar kontrolü

Gayrimenkul Danismani Ersoy Toptas
Gayrimenkul Danismani Ersoy Toptas

Yatırım ya da yerleşim amaçlı konut almayı düşünüyorsak konut imar planı da önemli bir konudur. Konutun imar durumu öğrenilmeli, yapı kullanma izin belgesinin olup olmadığı kesinlikle araştırılmalıdır. Taşınmazın imar durumu, bağlı bulunduğu belediyeden ve ilgili kadastro müdürlüğünden kontrol edilebilir. Taşınmazın konut alanı içerisinde olduğunun öğrenilmesi gerekir. Etrafındaki yapılanmanın hangi amaçlara tahsis edildiğini öğrenerek ileride konutunuzun değerinin etkilenip etkilenmeyeceğini tahmin edebilirsiniz.
İmar durumunu

  • Son imar durumu, 1/1.000, 1/5.000 ölçekli imar planları ile daha üst ölçekli imar planları var mı?
  • İnşaat ruhsatı
  • Ana gayrimenkulün ve satın alınmak istenen bağımsız bölümün mevcut imar durumu ve projeye uygunluğu
  • Birikmiş vergi borcu olup olmadığı
  • Son emlak beyanname değeri (Emlak beyanname değeri, alım satımı sırasında ödenecek harç miktarının belirlenmesi.)
  • Gayrimenkulün Anıtlar Kurulu Kararı’nı ilgilendirecek bir hususun olup olmadığı
  • Gayrimenkul üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak Çevre ve Orman Bakanlığı gibi herhangi bir resmi merciin tasarrufunun bulunup bulunmadığı
  • Konutun iskanının bulunup bulunmadığı ya da iskan alımını engelleyen bir hususun olup olmadığı
  • Bölgenin depremsellik durumu