Ocak Ayında şirketlerin sayısı Yüzde 33,48 arttı

Krizden fırsat çıkarabilmek mümkün mü? Şirketler kriz dönemlerinde nasıl bir strateji izlemeli?
Krizden fırsat çıkarabilmek mümkün mü? Şirketler kriz dönemlerinde nasıl bir strateji izlemeli?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – 2020 yılı Ocak ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %33,48 artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %33,48 kurulan kooperatif sayısı %10,68 oranında artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı %0,86 oranında azaldı. ​

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %3,77 oranında azalış görülürken, kapanan kooperatif sayısında %95,51 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %105,61 oranında artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %26,56 artış oldu.

2020 yılı Ocak ayında, 2019 yılı Ocak ayına göre kurulan şirket sayısı %26,56 kurulan kooperatif sayısı %28,09 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %0,88 oranında arttı.

2020 yılı Ocak ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre %9,91 kapanan kooperatif sayısında %5,45 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %27,55 oranında artış gözlendi.

2020 yılı Ocak ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

2020 yılı Ocak ayında kurulan toplam 10.591 şirket ve kooperatifin %85,80’nini limited şirket, %13,12’sini anonim şirket, %1,08’i ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin %39,85’i İstanbul,

%9,52’si Ankara, %6,24’ü İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

2020 Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %55,56 oranında azaldı

2020 yılı Ocak ayında 10.591 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 9.087 limited şirket, toplam sermayenin %76,37’sini, 1.390 anonim şirket ise %23,63’ünü oluşturmakta. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Aralık ayına göre %55,56 oranında azaldı.

2020 Ocak ayında şirket ve kooperatiflerin 3.570’i ticaret,  1.745’i imalat ve 955’i inşaat sektöründe kuruldu. 2020 Ocak ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.255’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 594’ü inşaat, 417’si imalat sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 702’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 427’si inşaat, 262’si imalat sektöründe.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.531’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,  733’ü inşaat,  354’ü imalat sektöründe.

2020 Ocak ayında kurulan 114 Kooperatifin 43’ü Konut Yapı Kooperatifi

2020 Ocak ayında kurulan 114 Kooperatifin 43’ü Konut Yapı Kooperatifi, 23’ü İşletme Kooperatifi 20’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kuruldu.

2020 yılı Ocak ayında 1.076 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

2020 yılı Ocak ayında kurulan 1.076 yabancı ortak sermayeli şirketin 618’i Türkiye, 83’ü İran, 45’i Suriye ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 1.076 yabancı ortak sermayeli şirketin 101’i anonim, 975’i limited şirket. 2020 yılı Ocak ayında kurulan şirketlerin 128’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 53’ü Gayrimenkul acenteleri ve 43’er adet olmak üzere Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri ile İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 76,20’sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmakta.