Odeabank, Dış Ticarette Fırsat ve Riskleri Masaya Yatırdı

Odeabank krediler
Odeabank, dış ticarette fırsat ve riskleri masaya yatırdı

Türkiye’nin genç ve dinamik bankası Odeabank tarafından düzenlenen “Odeabank Dış Ticaret Buluşması” toplantısında, dış ticaretin finansmanı ve riskleri konuşuldu.

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü “Nakit yönetimi, dış ticaret ve ödeme sistemlerindeki uzmanlığımız ile ihracat yapan firmalara en kaliteli hizmeti sunuyoruz.

İhracat alanındaki uzman kadromuz ve güçlü sermaye yapımızla, dış ticaret firmalarına kaynak sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

ODEABANK, Türkiye’nin ihracatının finansmanı ve riskleri konusunun tartışıldığı “Odeabank Dış Ticaret Buluşması” toplantısını, İstanbul’da The Grand Tarabya Oteli’nde düzenlendi.

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü’nün açılış konuşmasını yaptığı ‘Odeabank Dış Ticaret Buluşması’nda, Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, dünyada ve Türkiye’de makroekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Mert Öncü: ‘İhracat yapan firmalara kaynak sağlamaya devam edeceğiz’

İhracat rakamlarının artırılması ve pazarların çeşitlendirilmesi için dış ticaret finansmanının öneminin tartışıldığı toplantıda konuşan Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, yurt dışında ve yurt içinde yaşanan gelişmelerin, ihracat yapan firmalara finansal desteği daha da önemli hale getirdiğini söyledi.

Odeabank’ın ihracata yönelik stratejilerine de değinen Öncü, şunları söyledi: “Yeni önceliklerimizle ve stratejimize uyumlu olarak ihracata dönük ve yüksek katma değerli hizmet ve ürün sunan sektör ve firmalara odaklanıyoruz.

Banka olarak ihracat odaklı, ülkemizin makro hedefleriyle örtüşür bir büyüme stratejisi yürütüyoruz. Hedefimiz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi ile ticaret işlemlerine aracılık etmek ve bu bölge için Türkiye’nin önde gelen bankası konumuna sahip olmak.

Ülkemizin öncelikleri ve bankamızın orta vadeli stratejileriyle de uyumlu olarak dış ticaretin finansmanına katkı sağlayarak ticari kredilerde büyümeye odaklanmış durumdayız. Türkiye’nin önemli bir dış ticaret bankası olmak istiyoruz.”

Altınsaç: “Türkiye’nin 2020’de yüzde 3 civarında büyüyeceğini öngörüyoruz”

Türkiye’nin ihracat potansiyelinin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, dünyada ve Türkiye’de makroekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “ABD’nin yürütmekte olduğu ticaret savaşları dünya ekonomik büyümesini yavaşlatıyor. Gelen son veriler 2020 yılında küresel büyüme görünümünde zayıflama eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir.

Özellikle ihracatımızın büyük çoğunluğunu oluşturan Avrupa’da da ekonomik durgunluk olasılığı artmış durumda. 2020 yılında küresel ekonominin yüzde 3,4 büyümesi öngörülüyor.Gelişmiş ekonomilerin yüzde 1,7 büyümesi beklenen bir ortamda, gelişmekte olan ülkelerde büyümenin yüzde 4,6 oranında olacağı tahmin ediliyor.

2020 yılında Türkiye’nin yüzde 3 civarında büyüyeceğini öngörüyoruz. Küresel ekonomik büyümenin yavaşladığı bir dönemde ülkeler dış ticaretteki pozisyonunu korumak için rekabet içinde yeni pazarlara yönelmiş durumda.

Türk ihracatçıların da hedefinde yer alan Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri ihracat açısından son dönemde önem kazanıyor.”

Konuşmasında düşük küresel faiz ortamı ve küresel çapta gevşek para politikalarının devamı Türkiye ekonomisini belli bir süre rahatlatacağını belirten Altınsaç; “Türkiye’nin istikrarlı büyüme trendini muhafaza etmesi için büyüme modelini değiştirmesi gerekir.

Tüketime dayalı büyüme modelinden yatırıma dayalı büyüme modeline geçmemiz gerekiyor. Bu aynı zamanda enflasyonla mücadele anlamında da kritik olacaktır” dedi.

Dış Ticarette Tehditler ve Fırsatlar

Toplantı kapsamında düzenlenen panelde Odeabank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Avcı ve Odeabank Hazine Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Emir Alpay ‘Türkiye’de ticaretin finansmanı’ hakkında konuştu.

Odeabank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Avcı; “Türk ihracatçısı için özellikle her geçen gün önemi artan Ortadoğu , Kuzey ve OrtaAfrikagibi pazarlarda ilk akla gelen banka olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Avcı, İlk 10 ihracat pazarımızdan olan Irak ve Mısır ile ihracat işlemlerinin ve hacimlerinin arttırılması için bu ülkelerde bulunan ofislerimizin kabiliyetlerini Türk ihracatçılarımızın ticaret hacminin arttırılmasına yönelik kullanımına sunmak isteriz” dedi.

“Dış ticarette riskten korunma” konu başlığı ile panelde konuşmacı olarak yer alan Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Hakan Sezik katılımcılara, dış ticarette tehditler ve fırsatlarla ilgili bilgi verdi.

Alacak sigortasının, son yıllarda özellikle Türk ihracat firmaları arasında hızlı gelişen bir ürün olduğuna dikkat çeken Sezik, “Mevcut dış ticaret stratejimiz ile odaklanılacak ülkelerin çeşitlilik kazanması, alacak sigortası için de bir fırsat teşkil ediyor.

Alacak sigortasının Türk ihracatçılarının ihracat riskini doğru bir yapıyla teminat altına alması sebebiyle alacak sigortası son dönemde ihracatçılar arasında daha fazla tercih edilen bir enstrüman olmaya başladı. Alacak sigortasının bu yükselen trendini önümüzdeki dönemde de koruyacağını düşünüyoruz” dedi.