Parsel Nedir?

  foçada parsel çalışması
  izmir foça emlak danismanlığı lemnos emlak parsel nedir

  Parsel genel haliyle bir toprak parçadır. Bu toprak parçasının üzerinde tek bir yapı yapılabilecek şekilde düzenlenmiş ve bölümlere/parçalara ayrılmış şekilde düzenlenmesi ile parsel oluşur. İmar Kanunu’nun 18. maddesi gereğince belirtilen tanıma göre ise ayrılmış ve sınırlanmış arazi parçasına parsel denilmektedir. Herhangi bir parselin sahibi bir kişi olabileceği gibi birden fazla sahibi de olabilir.

  Parsel sahibi olmak kanunda hem gerçek kişilere hem de tüzel kişilere tanınmış bir haktır.
  Bir emlak terimi olan parselin iki farklı türü bulunmaktadır:

  – Kadastro Parseli
  – İmar Parseli

  Kadastro Parseli Nedir?

  Kadastro Kanunu’na göre kadastro adası içinde yer alan ve bağımsız şekilde bulunan parsellere kadastro parseli denilmektedir. Tapu sicil kayıtlarından ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra arazilerin hangi sınırlar dahilinde kime ait olduğu belirlenir ve ortaya aynı zamanda sahipsiz alanlar da çıkar. Sınırları ve sahipleri belli olan bu alanlar birer kadastro parselidir.

  İmar Parseli Nedir?

  Adından da anlaşılacağı gibi üzerlerinde imar yapılabilecek parsellere imar parseli denilmektedir. İmar parsellerinin kadastro parsellerinin gerekli incelemelerden geçtikten sonra düzenlenmiş ve imara açılmaya izin verilmiş olması gereklidir.

  Parsel Sorgulama Nedir?

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bünyesinde hem online hem de gerekli devlet dairelerine giderek yapılabilecek olan, hangi parselin hangi sınırlar dahilinde olduğu ve malikinin kim veya kimler olduğunu öğrenmek adına yapılan sorgulamadır.