Bireysel Emeklilik Nedir?

En kısa tanımı ile Bireysel Emeklilik hayat standardının emeklilik döneminde değişmesini istemeyenlerin düzenli birikimlerin yanı sıra devletin de katkısı ile yapılan bir tasarruf sistemidir. Bireysel Emeklilik Sistemi ‘ nin baş harfleri bir araya getirilerek BES şeklinde de ifade edilmektedir.

Bireysel Emeklilik Nedir Sisteme kimler üye olabilir?

BES’ e girmek için fiil ehliyeti olmak yeterlidir, 18 yaş ve üzeri herkes üye olabilir. Çalışan ya da çalışmayan kişiler emeklilik sistemine giriş yapabilirler. Herhangi bir işyerinde çalışmanız gerekmemektedir.  Ev hanımları, öğrenciler yani geliri olmayan kişiler de bu sisteme dâhil olabilirler

Ne Zaman Emekli Olurum?

BES’ e, giriş tarihinden itibaren 10 yıl süre ile kalmanız ve 56 yaşını tamamlamış olmanız halinde emeklilik hakkını kazanabilirsiniz, ancak katılımcı sistemde kalmaya devam edebilir yani emeklilik hakkınızı kazanmanız halinde biriken tasarrufunuzun bir kısmını veya tamamını alabilirsiniz. Konuyu biraz daha açacak olursak, biriken tasarrufunuzun belli bir kısmını alarak geri kalan kısmını yıllık gelir sigortasına aktarılmasını ya da tamamını sistemde kalmasını isteyerek belli bir süre ya da ömür boyu süresince maaş şeklinde bağlanmasını sağlayabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Yaş Dağılımı
Bireysel Emeklilik Yaş Dağılımı

Şeffaflık ve Güven

Hazine Müsteşarlığı,  Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank, Sermaye Piyasası Kurulu ve bağımsız denetim şirketleri tarafından denetim, gözetim ve kontrol edilmektedir. Ayrıca sizde birikimlerinizi internet ortamında her an kontrol edebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemine nasıl giriş yapabilirim?

BES ‘ e giriş yapabilmek için bir emeklilik şirketine başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru yapan kişinin Emeklilik dönemindeki beklentisine, gelir ve yaşına uygun bir şekilde emeklilik planı teklifi yapılır. BES ‘ e giriş bilgi formunu ve emeklilik planı, plan kapsamında sunulan fonlar, yapılan kesintiler, varsa katkı payı tutarı ile emeklilik sözleşmesinin taraflarına ilişkin bilgileri içeren “teklif formu ”nu gereğince doldurup imzalamak suretiyle sisteme giriş için adımlar atılmış olur.

Bireysel Emeklilik Ödeme Periyodu
Bireysel Emeklilik Ödeme Periyodu

BES ‘ den istediğim zaman çıkabilir miyim?

Evet, istediğiniz zaman birikimlerinizi de alarak sistemden çıkış yapabilirsiniz. Ancak ödediğiniz katkı payından sağladığınız getiri üzerinden bir stopaj kesintisi uygulanır. Stopaj kesinti oranı, BES ‘ den emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasviye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için %5, 10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılan katılımcılar için %10, 10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılan katılımcılar için ise %15’tir.

Vergi Avantajı (Devlet Katkısı)

1 Ocak 2013’ten itibaren vergi avantajı yerine, işveren tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına Bireysel Emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutarın devlet katkısı olarak katılımcıların ilgili hesaplarına ödeneceği devlet katkı sitemine geçilmiştir. Devlet katkısı ile ilgili yazımızı okuyunuz.

Bireysel Emeklilik Nedir

Gelecek için yapılan bir yatırım olup gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından kabul görmüş dünyadaki örneklerine göre Türkiyede daha başarılı bir performans göstermiş olan güvenli bir tasarruf sistemi diyebiliriz.

Yukarıda Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında kısa ve aydınlatıcı bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Daha detaylı bilgilerin Bireysel Emeklilik Şirketleri tarafından alınabileceği unutulmamalıdır.

Şirketler hakkında bilgi almak için Bireysel Emeklilik Şirketleri ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Yorumunuz