Bireysel Emeklilikte Otomatik Katılım

Bireysel emeklilik otomatik katılım
Bireysel emeklilik otomatik katılım

Otomatik Katılım Nedir?

İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulamadır. Otomatik Katılım sistemi ile çalışanlar işverenleri aracılığı ile otomatik olarak bir emeklilik planına giriş yapabilirler.

01 Ocak 2017 tarihinde başlayan bu uygulama ile çalışan kesimin tasarruf oranının aratacağını düşünüyorum.

Otomatik katılım ile çalışanlar istediği emeklilik planına dahil olabilecekler istedikleri zamanda çıkabilecekler.

Kimler Katılabilir?

 • Türk vatandaşı veya 29.5.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun
 • 28 nci maddesi kapsamında,
 • 45 yaşını doldurmamış,
 • 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre,
 • Çalışanlar dahil olur.
 • Kapsama alınacak işyerleri Bakanlar Kurulu Kararı’nca belirlenecektir.

Otomatik katılım kapsamında kesilecek tutar ne kadardır?

Çalışanın kişinin ücretinden kesilecek katkı payı tutarı, emeklilik keseneğine esas kazancın ya da prime esas kazancın ya da bağlı bulunduğu sandığa katılım payı, kesenek veya diğer adlar altında ödediği tutarların hesaplanmasına esas kazancın %3’üne karşılık gelen tutardır.

Çalışan isterse daha yüksek bir oranda katkı payı kesilmesini işvereninden talep edebilir.

Bireysel emeklilik otomatik katılım
Bireysel emeklilik otomatik katılım

Tüm işverenler 01.01.2017 tarihinde çalışanlarını otomatik katılıma dahil etmeli midir?

Özel sektörde istihdam edilen çalışanların Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım sistemine dahil edilmesinde kademeli bir geçiş öngörülmüştür. Otomatik Katılım Sistemi Amaçları Nedir ‘ konusunu inceleyebilirsiniz.

Çalışan sayısına göre ;

 • 1000 ve üzerinde olan işverene bağlı olarak çalışanlar 1.Ocak.2017
 • 250 ve üzerinde ancak 1000’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1.Nisan.2017
 • 100 ve üzerinde ancak 250’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1.Temmuz.2017
 • 50 ve üzerinde ancak 100’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1.Ocak.2018
 • 10 ve üzerinde ancak 50’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1.Temmuz.2018
 • Çalışan sayısı 5 ve üzerinde ancak 10’dan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1.Ocak.2019 tarihinden itibaren

Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulmalıdır.

Ayrıca, yine çalışan sayısının tespitinde, kapsama alınma tarihleri itibarıyla geçerli olan en güncel Sosyal Güvenlik Kurumu verisi dikkate alınmalıdır.