Prim İadeli Hayat Sigortası

prim iadeli hayat sigortası
prim iadeli hayat sigortası

Günümüzde bazı sigorta şirketleri kişileri güvence altına almakla birlikte; Prim İadeli Hayat Sigortası ürünü sayesinde, Vefat gerçekleşmemesi durumunda poliçe şartlarına uygun olarak ödenen primleri sigortalıya geri ödüyor. Sigortalının Vefat etmesi halinde hak sahiplerine poliçede yazan teminat tutarı ödemesi yapılıyor.

Bilindiği üzere Hayat sigortası insanın yaşamı boyunca kalabileceği risklere karşı bir önlem aracı ve aynı zamanda bir tasarruf sistemidir. Sigortalı olan bir kişi poliçe süresi içinde vefat etmemesi halinde ve poliçe fesh edilmemiş, herhangi bir tazminat ödemesi yapılmamış ise sigorta süresi boyunca ödediği tutarları iade edebiliyorlar.

Sigorta şirketlerinin kendi yapısı içinde bu ürünün şartları değişkenlik gösterebiliyor, bu konuda daha detaylı bilgi almak için ilgili sigorta şirketleri ile görüşülmesi daha sağlıklı olur.

Prim tutarı, poliçenin hazırlanışı sırasında kişinin yaşı, cinsiyeti, süresi gibi kriterlere göre belirleniyor. Primler aylık, üç aylık, yıllık olarak belirlenebiliyor. Bazı sigorta şirketleri ABD Doları (USD) veya (TRY) olarak prim tutarını belirleyebiliyor.

Prim İadeli Hayat Sigortası

Konuyu bir örnek ile açıklayacak olursak;

Ahmet Bey çocuğuna çok düşkündür ve 45 yaşındadır. Kendisine bir şey olması durumda 18 yaşındaki Efe‘ nin kimseye muhtaç olmasını istememektedir. Çocuğunu güvence altına alabileceği bunu yaparken de daha sonra ödediği primleri geri alabileceği bir hayat sigortası düşünmektedir. Ahmet Bey konuyla ilgili sigorta şirketine ulaşır ve Prim İadeli Hayat Sigortası ürününü inceler.

Yıllık olarak $480 ödeyebileceği, $21.000 vefat teminatlı 5 yıl ödeyeceği bir hayat sigortası satın alır. 5 yıl boyunca ödeyeceği Tutar sabit prim ile $2400

Bu durumda poliçe süresi içinde yani 5 yıl içinde Ahmet Bey vefat ederse Efe’ ye 21.000USD tutarında hak sahibi olarak bu tutar sigorta şirketi tarafından verilecektir.

Eğer Ahmet Bey, 5 yıl içinde vefat etmez ise süre sonunda yani 5 yıl sonra ödediği primleri geri alma hakkına sahip olabilecektir.

Yukarıda verilen örnekteki tutarlar güncel değildir örnek olarak verilmiştir, Sigorta şirketlerine göre ürünün yapısı değişkenlik gösterebilir. Detaylı bilgi için sigorta şirketi ile görüşmek gerekir.

Yorumunuz