Tapuda cins değişikliği nasıl yapılıyor? – Bir gayrimenkulün cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ.

bahçe ve benzeriyken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işleme cins değişikliği denir.

Tapuda cins değişikliği nasıl yapılıyor?

Tapuda cins değişikliği için hak sahibinin ya da hissedarlardan birinin kadastro müdürlüğüne talepte bulunması gereklidir. Kadastro personeli zeminde inceleme yapıyor. Sonrasında düzenlenen tescil bildirimi tapu sicil müdürlüğüne gönderiliyor. Başvurunun onaylanmasının ardından cins değişikliği işlemleri yapılabiliyor.

Yorumunuz