VakıfBank İlk Entegre Faaliyet Raporu

Vakıfbank Genel Merkezi
VakıfBank, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, Türk bankalarının Diversifed Payment Rights (DPR) Seküritizasyon programı derecelendirme notlarını ‘yatırım yapılabilir’ seviyesinin altına indirmesinin ardından, ilk seküritizasyon işlemini tamamlayan banka oldu.

Paydaşları ve ülke ekonomisi için sürdürülebilir değer yaratmayı amaç edinen VakıfBank, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) çerçevesi ile uyumlu bir şekilde, finansal ve finansal olmayan bileşenlerini ilişkilendirerek ilk Entegre Faaliyet Raporunu yayımladı. VakıfBank bu rapor ile dünyanın sayılı kamu bankaları arasında yerini aldı.

VakıfBank, 2019 yılına ilişkin finansal ve finansal olmayan performansını bir bütün olarak değerlendirdiği ilk entegre faaliyet raporunu yayımladı. VakıfBank, performans göstergelerini, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve çoklu sermaye öğeleri ile ilişkilendirerek şekillendirdiği stratejik iş modelini bu rapor ile paydaşlarına sundu.

Gelecek öngörülerinin de yer verildiği raporda, VakıfBank’ın 2019 yılında imzaladığı BM ‘Küresel İlkeler Sözleşmesi’ ve BM ‘Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri İlerleme Bildirimleri’ne de yer verildi.

VakıfBank ilk kez yayımladığı entegre raporuyla, Türk bankacılık sektöründe entegre düşüncenin yaygınlaştırılmasına yönelik önemli bir adım atmış oldu.

Sürdürülebilir bankacılık alanında yapılan çalışmalara önem verdiklerinin altını çizen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bankacılık sektörünün diğer sektörler üzerindeki dönüştürücü rolünün bilinciyle, tüm paydaşlarımız nezdinde değer yaratmaya, ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor ve birçok inisiyatifi destekliyoruz. Bankamız, 2014 yılında BİST Sürdürülebilir Endeksi’nde seçilen bankalardan biri olmuştu” dedi. Sorumlu banka kimliğini güçlendirebilmek adına stratejik iş modelinin merkezine sürdürülebilirliği aldıklarına dikkat çeken Üstünsalih, “Çevresel, sosyal ve yönetişim performansımızı bütün paydaşlarımız için değer yaratacak şekilde yönetiyoruz. Yaratmış olduğumuz bu etkiyi ölçmek amacıyla, benimsemiş olduğumuz entegre düşünce sistemini bu yıl ilk kez yayımladığımız Entegre Faaliyet Raporumuz ile şeffaf bir şekilde sizlere sunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

Dünyanın sayılı kamu bankaları arasındayız

VakıfBank’ın bu yıl ilk kez yayımlanan entegre faaliyet raporu ile hem Türkiye hem de dünyadaki sayılı kamu bankaları arasında yerini aldığına vurgu yapan Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sürdürülebilir bankacılık ve entegre düşünce anlayışı alanlarında kamu sektöründe farkındalık yaratılması için önemli bir adım attığımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde de, küresel risk ve fırsatları etkin bir şekilde yöneterek ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve topluma kattığımız değeri sürekli artırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sürdürülebilir Bankacılık yolculuğumuzda, bize güven duyan tüm paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.”

Yorumunuz