Yeni Emlakçılık Tasa Tasarısında Neler Var

Yeni Emlakçılık Yasa Tasarısı
Yeni Emlakçılık Yasa Tasarısı

Emlak ve konut sektöründe hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Yeni hazırlanan taslağa göre; emlakçılık yapmak isteyenlere artık sertifika zorunluluğu getiriliyor. Tabi emlak ve inşaat sektöründe yapılan değişiklikler bununla da sınırlı değil.

Emlak ofisleri bundan sonra en az 30 metrekare olacak. Yeni düzenleme ile ilgili gariyenkul alım, satım ve kiralamaya yönelik 24 maddelik bir taslak oluşturulmuş durumda ve hazırlanan taslakta önce çıkan maddeler şunlardır:

 • Belgesi Olmayan Emlakçı Olamayacak

Bundan sonra gayrimenkul ticareti yapmak isteyenlerden yetki belgesi istenecek. Yetki belgesine sahip olmayanlar gayrimenkul ticaretini hiçbir şekilde yapamayacak. Bu yetki belgesine sahip olabilmek için de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüklerine başvurarak alınabilecek. Belgenin yenilenmesi ve iptal edilmesi işlemleride yine aynı şekilde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılacak. Sahip olunan bu belgelerin geçerlilik süresi ise 5 yıl olacak. Bu belge belirtilen süre içerisinde başkasına devredilemeyecek.

 • En Az Lise Mezunu

Yukarıdada belirttiğimiz Gayrimenkul alım satımında yetkili işletme belgesi almak isteyenler bulundukları il ve ilçede odalara kayıtlı olmak zorundalar. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekmektedir.

İşletmeyi temsil yetkisi olan kişilerden birinin en az lise mezunu olması ve mesleki yeterlilik belgesine veya bu alanda ön lisans diplomasına sahip olması gerekiyor. Yine bu kişilerin iflas etmemiş olması koşulu da aranacak özellikler arasında bulunuyor.

Aftan yararlanmış olsalar bile terör, anayasal düzen, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak gerekecek. Bakanlık yetki belgesi alan işletmeler, internet sitesinden kamuoyuna ilan edilecek.

 • Diplomalı Emlakçı

Emlakçıda satış personeli ve pazarlamacı olarak çalışmanın şartları da düzenleniyor. Yeni taslağa göre, bu emlakçılarda bu pozisyonlarda çalışabilmek için emlak ve emlak yönetimine ilişkin ön lisans ve lisans diploması gerekiyor. Diploması olmayanların ise ‘mesleki yeterlilik belgesine’ sahip olması yeterli olacak.

 • 30 Metrekareden Küçük Olmayacak

Yeni yönetmeliğe göre emlak ofislerinin 30 metrekareden küçük olması yasaklanıyor. İçerisinde 3 bölüm olması planlanan ofisler; idari büro, kabul yeri ve arşivden oluşacak. Ayrıca bu ofislerde yeterli teknik donanım ve ekipman da olması gerekecek.

Gayrimenkulün müşteriye gösterilmesi için uygulanan faaliyetlerde kullanılmak üzere yeterli sayıda araç bulunmak zorunda. Bu araçlar işletmeye ait veya işletme adına kiralanmış olmak zorunda.

 • Komisyon Yüzde Üçten Fazla Olamayacak

Yeni yönetmelik taslağıyla birlikte, alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin yüzde 3’ünden fazla olamayacak. Kiralama işlemlerinde ise hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan bir aylık kira bedelini geçemeyecek.

 • Gösterme Parası Alınmayacak

Yeni yönetmeliğe göre, emlakçılar artık satma veya kiralama amacıyla gayrimenkulü gösterme hizmeti için ücret talebinde bulunamayacak. Gösterilecek olan gayrimenkul emlakçının bulunduğu ilçe sınırı dışındaysa gösterme hizmeti için ulaşım masrafı talep edilebilecek.

 • Vazgeçen Ceza Ödeyecek

Emlakçının üzerine düşen edimleri yerine getirmesine rağmen taraflardan herhangi birinin, hukuken haklı bir sebebi olmaksızın, alım satım veya kiralamadan cayması durumunda cayan taraf; alım satım işlemlerinde hizmet bedelinin yüzde 10’unu; kiralama işlemlerinde hizmet bedelinin tamamını ödemek zorunda kalacak.

 • Emlakçı Devre Dışı Bırakılamayacak

Gayrimenkulün emlakçı tarafından gösterilmesinden sonra gösterme belgesini düzenleyen işletme bertaraf edilerek doğrudan iş sahibinden satın alınması veya kiralanması durumunda bile emlakçı hizmet bedeline hak kazanacak.

 • 200 Bine Yakın Emlakçının Durumu Ne Olacak?

Bu yönetmelik aynen kabul edilirse, Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek. Peki ama mevcut emlakçıların durumu ne olacak? Taslağın geçiş hükmüne göre, emlakçıların 18 ay içinde yeni yönetmelik hükümlerine, lise mezunu olma koşulu hariç, uygun hale gelmeleri ve yetki belgesi almaları zorunlu olacak.

 • Hangi Hizmetleri Kapsayacak

Taşınmaz ticareti; taşınmaz alım satımı ve kiralaması konusunda pazarlama faaliyetinde bulunmak ve aracılık; taşınmazla ilgili inceleme, araştırma, raporlama ve danışmanlık ile iş sahibinin talebi halinde taşınmazın rayiç satış veya kira bedelini tespit etmek, olarak belirlendi.

 • Emlak Ofisinde Araba Sigortası Yapılamayacak

Taşınmaz ticareti yetkisine haiz olan işletmelerde taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunulamayacak. Bilgi gizlenemeyecek, yanıltıcı bilgi verilmeyecek. Taşınmazla ilgili işlemin sonlanmasından sonra en fazla iki gün içinde reklam ve ilan faaliyetine son verilecek. Hizmet sözleşmesi ve bu sözleşme çerçevesinde verilen hizmetler kapsamında düzenlenen belgeler beş yıl süreyle saklanacak.