Çalışma Notları

Finans:

Türkçe tam karşılığı olmadığı ve geniş bir ifadeyi kapsaması nedeniyle genellikle örnek verilerek açıklanır. Maddi veya Maddi olmayan gerektiğinde nakde çevrilebilir kaynaklar olarak düşünülebilir. Önemli olan doğru zamanda doğru kaynağın değerlendirilmesidir.

Finans kavramı Devlet, İşletme(Kurumsal) ve Bireysel olarak üç şekilde incelenebilir.

Örnek olarak; Altın maddi bir finans kaynağıdır, maddi bir görüntüsü olmayan finans kaynaklarına Tanınmış olmak (Tanınmış bir kişinin reklamlarda yer alması kendisine bir finans kaynağı yaratır) veya Güvenirlilik (İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim derken bile güven konusu aslında bir finans kaynağıdır) örnek verilebilir.

Makro Analiz Nedir ?

Ekonomik ve sosyal anlamdaki değişimleri geniş çaplı olarak devletler, gruplar, topluluklar düzeyindeki araştırma ve incelemelere denir. Makro ekonomi Keynes ile ortaya çıktığı söylense bile dasha önce de bu konuda çalışmalar yapanlar olduğu bilninmektedir. Makro Ekonomi ilk defa 1933 senesinde Ragnar Anton Kittil Frisch tarafından kullanılmıştır
Finansal Analiz Nedir?
Analiz Nedir ? Cevabından sonra Finansal Analiz Nedir ? Sorusuna bir cevap bulabiliriz. Analiz, bir konuyu temel parçalarına ayırarak daha sonra parçaları ve aralarındaki ilişkileri tanımlayarak sonuca gitme yoludur o zaman Genel anlamda finansal analizi, finans ile ilgili konuları ve aralarındaki ilişkiyi tanımlayarak sonuca gitme yolu şeklinde ifade edebiliriz daha da detaya indirgeyerek tanımlamalar yapılabilir, Finansal Analiz şeklinde yapılan ifadeler genellikle Muhasebe ve Finans alanında Finansal Tabloların incelenmesi anlamına gelir.

Analiz Türleri

  •  Kapsamına göre analiz
  •  Analizi yapan kişinin konumuna göre analiz(İç Analiz- Dış Analiz)
  •  Amacına göre analiz

Piyasa nedir ?

Alıcıların ve satıcıların bulunduğu para ve/veya mal değişiminin yapıldığı yerdir. Piyasa hem fiziki ortamda hemde elektronik ortamda oluşabilir. Borsa / Forex işlemleri elektronik ortalmara örnek verilebilir.

Finansal Piyasalar 

Fonların arz edilme ve talep sürelerine göre finansal piyasalar iki ‘ye ayrılır.

  • Para Piyasası       : Fon vadesinin genellikle 1 yıldan az olan arz ve talebin oluştuğu piyasalara denir.
  • Sermaye Piyasası : Fon vadesinin 1 yıldan daha uzun olan varlıkların işlem gördüğü arz ve talebin uzun vadeli olarak oluştuğu piyasalara denir.


ersoy toptas