Makro Analiz Web Günlüğü

Ekonomik ve sosyal anlamdaki değişimleri; Makro Analiz Web Günlüğü geniş çaplı olarak devletler, gruplar, topluluklar düzeyindeki araştırma ve incelemelere denir. Makro ekonomi Keynes ile ortaya çıktığı söylense bile daha önce de bu konuda çalışmalar yapanlar olduğu bilinmektedir. Makro Ekonomi ilk defa 1933 senesinde Rag-nar Frish tarafından kullanılmıştır Finansal Analiz Nedir ? Analiz Nedir ? Cevabından sonra Finansal Analiz Nedir ? Sorusuna bir cevap bulabiliriz. Analiz, bir konuyu temel parçalarına ayırarak daha sonra parçaları ve aralarındaki ilişkileri tanımlayarak sonuca gitme yoludur o zaman Genel anlamda finansal analizi, finans ile ilgili konuları ve aralarındaki ilişkiyi tanımlayarak sonuca gitme yolu şeklinde ifade edebiliriz. Cari Ücret iş gücünün, arz ve talebe göre tespit edildiği fiyattır. Tam İstihdam cari ücret seviyesinde çalışmak isteyen kişilerin iş bulabileceği istihdam düzeyidir , Bir ülkede değişik sebepler ile işlerinden ayrılmış ve başka bir iş bulma arzusu içinde olan veya ilk defa bir işe girmek üzere istihdam piyasasına katılmış insanlar olabilir. Gerçek işsizlik ile bu durum birbirinden farklıdır. Gayri İradi İşsizlik Cari ücret seviyesinde çalışmak istediği halde iş bulamayan insana gayri iradi işsiz denir. İradi İşsizlik işsizlik ise cari ücret seviyesinden daha yüksek ücret talep eden daha iyi koşullar arayan kişilerin işsizlik durumudur. Ekonomilerin yeterli şekilde ilerleyip ilerlemediği cari ücret karşılığı çalışma arzusu içinde olan kişilere iş olanakları sağlanması ile ölçülür. Belli bir dönemde, genel kabul görmüş süre 1 sene içerisinde çalışılan basit iş saati toplamı İstihdam Düzeyini (İş Hacmi) belirler.


ersoy toptas 2016-03-07 2016-03-20

Yorum Yapın