Beta Katsayısı

Beta Katsayısı  ß

Bir hissenin beta katsayısı hisse senedinin pazar riskinin bir ölçüsüdür. Hisse senedinin Beta katsayısı, hisse senedinin endekse karşı duyarlılığını(volatility) göstermektedir.
ß=1 ise hisse senedinin hareketi endeksle aynı (ortalama risk)
ß<1 ise hisse senedinin hareketi endeksten daha yavaş (az riskli, düşük volatilite)
ß>1 ise hisse senedinin hareketi endeksten daha hızlı (daha riskli, yüksek volatilite)

Eğer bir hisse senedinin betası 1 ise, endeksin %10 arttığı bir dönemde o hisse senedi %10 değer kazanması, endeksin %10 düştüğü bir dönemde ise o hisse senedi %10 düşmesi beklenir. Diğer taraftan, eğer bir hisse senedinin betası 0.2 ise endeksin %10 yükseldiği bir dönemde o hissenin %2 yükselmesi, endeksin %10 düştüğü bir dönemde ise, o hissenin %2 düşmesi beklenir. Aynı şekilde bir hisse senedinin betası 1.7 ise, endeksin %10 arttığı bir dönemde o hissenin %17 değer kazanması, endeksin %10 düştüğü bir dönemde o hisse senedinin %17 düşmesi beklenir.

« Back to Glossary Index

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.