Dünya Bankası

Dünya Bankası , Bretton-Woods Sistemi’nin ortaya çıkardığı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’dır. Az gelişmiş ülkelerin kalkınması amacıyla borç para vermek ve sermaye yatırımlarını kolaylaştırmak için kurulmuştur.

Yorum Yapın
« Sözlük Sayfası

Wordpress Yorum