Sigorta Konuları

Sigorta Nedir ? Sigorta Konuları ; Kişilerin olası riskler karşısında ve bu risklerin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak zararları karşılamak amacı ile sigorta şirketi ile yapmış olduğu bir sözleşmedir. Sigortanın Genel Olarak Faydaları Kişilere sağladığı güvence ve huzurun yanısıra makro anlamda tasarrufun gelişmesi ve bu sayade finansal yapı aracılığı ile yatırım yapılarak ülkenin gelişiminede katkıda bulunmaktadır. Kişilerin gelecek ile ilgili sıkıntılarını asgari seviyeye indiren Ekonomik ve Sosyal güvence sistemi olarak da düşünülebilir.

Sigorta Konuları

 • Kaza Sigortası
 • Ferdi Kaza Sigortası
 • Hastalık/Sağlık Sigortası
 • Kara Araçları
 • Su Araçları
 • Nakliyat
 • Yangın ve Doğal Afetler
 • Genel Zararlar Sigortaları
 • Kara Araçları Sorumluluk Sigortası
 • Genel Sorumluluk
 • Kredi Sigortaları
 • Finansal Kayıp Sigortaları
 • Hukusal Kayıp Sigortaları
 • Hayat Sigortası

Bireysel Emeklilik

kamunun sosyal güvenlik sistemine ek olarak tamamlayıcı bir yapı olarak kurulmuştur. Amacı, kişilerin çalışma hayatları süresince yaptıkları düzenli birikimlerin yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır. Sisteme katılmak zorunlu olmayıp gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Sigorta ile ilgili makaleler 

Ersoy Toptas 2016-02-29 at 15:00 Sigorta 2016-02-29 at 15:00