Aktif Karlılık Oranı

  Aktif karlılık, bir şirketin toplam varlıklarına göre ne kadar kârlı olduğunu gösteren bir göstergedir.

  Ek olarak, verimli yönetimin varlıklarını kazanç elde etmek için nasıl kullandığı konusunda bir fikir verir.

  Bir şirketin yıllık kazançlarının toplam varlıklarına bölünmesiyle hesaplanan aktif kârlılık yüzdesi olarak görüntülenir. Bazen buna “yatırım getirisi” denir.

  Formülü;

  Aktif Kârlılık Oranı = Net Dönem Kârı/ Aktif Toplamı

  Bu hesaplamanın sonunda çıkan katsayı ne kadar büyükse şirketlerin kâr yaratma konusunda o kadar başarılı kullanıldığı düşünülür.

  Aktif kârlılık, yatırım sermayesinden elde edilen kazançları söyler. Kamu şirketleri için aktif karlılık büyük ölçüde değişebilir ve endüstriye oldukça bağımlı durumdadır.

  Bu nedenle, aktif kârlılık karşılaştırmalı bir ölçüt olarak kullanırken, bir şirketin önceki aktif kârlılık sayılarına veya benzer bir şirketin aktif kârlılık sayısı ile karşılaştırmak en iyisidir.

  Şirketin varlıkları hem borç hem de öz sermayeden oluşmaktadır. Bu finansman türlerinin her ikisi de şirketin faaliyetlerini finanse etmek için kullanılır.

  Aktif kârlılık rakamları, yatırımcılara, yatırım yapması gereken parayı şirketin net gelir haline dönüştürmesinin ne kadar etkili olduğuna dair bir fikir verir. Aktif kârlılık oranı ne kadar yüksek olursa, şirket daha az yatırımla daha fazla para kazanır.

  Örneğin, bir şirketin 1 milyon dolar net geliri ve toplam aktifleri 5 milyon dolar ise, Aktif kârlılığı yüzde 20’dir; Bununla birlikte, başka bir şirket aynı miktarda kazanç elde ederse, ancak toplam varlıkları 10 milyon dolar ise, bu oran% 10’luk bir aktif kârlılığa sahiptir.

  Bu örneği temel alan ilk şirket, yatırımını kâr haline getirme konusunda daha iyidir.