Alacak Devir Hızı

  Alacak devir hızı, net satışların firma alacaklarına oranıdır. Net Satışlar / Kısa Vadeli Alacaklar

  Alacak devir hızı bir işletmenin faaliyetleri sonucunda oluşan alacaklarını tahsil edilme hızını gösterir.

  Alacak devir hızı, işletmenin alacaklarını bir dönemde kaç defa tahsil edildiğini gösteren orandır. Bu oranın artması alacakların likidite değerinin de arttığı anlamına gelir.

  Oranın küçülmesi ise alacakların vadesinin uzadığı anlamına gelir.

  Alacak devir hızının düşük olması alacakların daha uzun sürede tahsil edildiğini göstermektedir. Alacak devir hızının yüksek olması işletme için pozitif bir durumdur.

  Alacakların kolaylıkla tahsil edildiğini göstermektedir. Yüksek devir hızında daha düşük cari oran ve likidite oranı ile çalışılabilir.