Alüminyum

  Alüminyum Nedir? Nerede Kullanılır? Alüminyum (veya aluminyum, Simgesi Al). Gümüş renkte sünek bir metaldir. Alüminyum’un Atom numarası 13 tür. Doğada genellikle boksit cevheri halinde yer almaktadır.

  Alüminyum oksidasyona karşı üstün direnci ile pek çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Bu direncin temelinde pasivasyon özelliği bulunmaktadır.

  Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmakta olup dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yeri vardır. Alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler uzay ve havacılık sanayii için vazgeçilmezdir.

  Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleri gerektiren taşımacılık ve inşaat sanayiinde geniş kullanım alanı bulur.

  simgesi Al, atom sayısı 13, atom ağırlığı 26,981 olan, 660 santigrat derecede ergiyen, ak ve gümüş parlaklığında, akla gelebilecek her alanda, özellikle de mutfak eşyası yapımında çok kullanılan hafif bir element.

  Alüminyumun Tarihçesi

  Alüminyum, 200 yıldan daha uzun bir geçmişe sahiptir. Antik çağda alüminyum oksit killeri kumaşlarda ve ilk yardım uygulamalarında kullanıldığı bilinmektedir. 19. yüzyılda nadir bulunduğu için altın ve gümüşten daha değerli kabul edilmiştir. Alüminyum tuzu olan şap, Sümerler, Eski Mısır ve Hititlerde tekstil boyaları ve dericilikte kullanılmıştır. Alüminyum mineralleri binlerce yıldır farklı amaçlarla kullanılmıştır. Ancak yaklaşık olarak 150 yıldır metal formu bilinmketedir. Alüminyum mineralleri ısıtılınca metale dönüşmediği için keşfedilmesi kolay olmamıştır.İngiliz kimyager Humpry Davy tarafından 1808 yılında şap kelimesinin İngilizce karşılığı olan “alum” kelimesinden türetilerek bu elemente “alüminyum” adı verilmiştir. Saf alüminyum ilk olarak Danimarkalı kimyager ve fizikçi Prof. Dr. Hans Christian Orsted tarafından 1825 yılında elde edildi. Orsted, alüminyum klorid (ALCL3) ve potasyum (K) amalgamından elde ettiği alüminyum amalgamını ısıtarak indirgenmiş basınç altında alüminyum metalini elde eden ilk bilim adamıdır.