Arazi

  Üzerinde yerleşim yeri bulunmayan, yatay veya düşey sınırlara sahip boş kara parçasına “arazi” denir. Bir başka deyişle araziler, insan eliyle yapılmış yollar veya yerleşim alanları dışında kalan toprak bölümlerdir.

  Arazinin sınırları tepeler, dağlar, yollar, dereler, duvarlar, ağaçlıklar yolu veya işaretlerle belirlenir.

  Arazi ne zaman arsa niteliği kazanır?Arazi, bağlı bulunduğu belediyenin imar müdürlüğü tarafından imar uygulaması alanına dahil edilirse arazi arsa niteliği kazanır.Emlak Vergisi Kanunu’nun 12. maddesine göre her arsa bir arazidir, ancak her arazi arsa değildir. Parsellenmemiş arazi ve arazi parçaları arsa sayılır.

  Ancak, bu yerlerdeki arazi ve arazi parçaları zirai faaliyette kullanıldıkları takdirde arsa sayılmaz.

  Arazi çeşitleri nelerdir?Araziler mülkiyet şekline göre üç ayrı şekildedir:

  1. Hazine arazileri
  2. Şahıs arazileri
  3. Köy, otlak ve mera arazileri

  Devlete ait olan ve kamu yararı için kullanılabilen hazine arazilerin istisnai olarak karşılaşılabilecek bazı durumlarda zilyetlik hakkı bir kişide bulunabilir.

  Şahız arazileri ise, kişi veya kişiler üzerine tapulu olurlar. Bu tip arazilerin kullanım hakkı da tapu sahibine aittir. Köy, otlak ve mera arazileri ise arazinin sınırları içinde yer aldığı köyün ortak malı ve kullanım alanıdır. Parsellenmesi veya satılması söz konusu değildir.

  Arazilerin kullanımı, devredilmesi gibi konularda tapuda kayıtlı sahiplerinin hakları “arazi hukuku” kapsamında değerlendirilmektedir.