Ayrışma

    Ayrışma , Ekonomilerin büyük çoğunluğu aynı yönde giderken bazılarının farklı yönde gidebilmesi olgusunu kısaca ekonomiler arası ayrışma olarak tanımlıyoruz. Örneğin gelişmiş ekonomilerde çöküş yaşanırken gelişme yolundaki ekonomilerin çıkışa devam etmesi bu iki grubun birbirinden ayrıştığını gösteriyor. Dünya ekonomilerinin genelden farklı ve olumlu yönde hareket etmesine pozitif ayrışma , genelden farklı yönde ancak olumsuz olarak hareket etmesine negatif ayrışma denir.