Beklenti Anketi

  Merkez Bankası, çoğunlukla finansal sektörden karar alıcı ve uzman kişilerin enflasyon, döviz kuru, faiz, cari işlemler dengesi ve büyüme konularında geleceğe yönelik beklentilerini almak üzere aylık bir anket uygular.

  Bu anketin amacı, Bankanın para politikası karar alma süreçlerine ekonomik birimlerin geleceğe yönelik beklentilerini yansıtabilmektir.

  NEDİR?
  Finansal ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerini içeren bir ankettir.

  NE DEĞİLDİR?
  Merkez Bankasının kurumsal beklenti ve tahminlerini içeren bir gösterge değildir.

  NE İÇERİR?
  Anket katılımcıların enflasyon, döviz kuru, cari işlemler dengesi, büyüme ve faiz oranları gibi temel makroekonomik değişkenlerle ilgili kısa ve uzun vadeli beklentileri içerir.

  NE İÇERMEZ?
  Bu değişkenlere ilişkin Merkez Bankası’nın beklentilerini içermez.

  NASIL OKUNMALI?
  “Anket katılımcılarının 2017 yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi”
  “Beklenti Anketi sonuçlarına göre yıl sonu kur beklentisi geriledi”

  NASIL OKUNMAMALI?
  “Merkez Bankası enflasyon hedefini yükseltti”
  “Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini düşürdü”