Beta Katsayısı

  Beta Katsayısı: Bir hissenin beta katsayısı hisse senedinin pazar riskinin bir ölçüsüdür. Hisse senedinin Beta katsayısı, hisse senedinin endekse karşı duyarlılığını (volatility) göstermektedir.

  Hisse senedinin hareketliliğini gösteren bir katsayıdır. Bir hissenin betası, hisse senedi fiyatındaki yüzdesel değişimin, piyasa endeksindeki yüzdesel değişime bölünmesiyle hesaplanır. Çıkan sayınının 1’den büyük ise hissenin hareketliliğinin yüksek olduğu söylenebilir.

  Ayrıca bu katsayı hissenin borsadaki genel bir düşüş ya da yükseliş trendinde nasıl tepki vereceğini ortaya koyabilir.

  Beta = Piyasa dönüşü ve hisse senedi getirisi kovaryansı / Piyasa getirisinin değişimi.

  Beta katsayısı (β)= Kovaryans(Re,Rm)/Varyans(Rm)
  Re; bireysel hisse senedi getirisi
  Rm; genel pazarın getirisi
  Kovaryans = bir hissenin getirisindeki değişiklikler nasıl (pazarın getirisindeki değişikliklerle ilgili)
  Varyans = pazarın veri noktalarının ne kadar yayıldığı (ortalama değerlerinden)

  Beta Katsayısı Yorumlaması

  ß <0 Stok, endeksten tamamen farklı hareket eder. Endeks azaldıkça yükselir, endeks azaldıkça yükselir, ß = 0 Hisse senedi ve Endeks arasında bir ilişki yoktur. 0<ß

  Bir hissenin beta katsayısı hisse senedinin pazar riskinin bir ölçüsüdür. Hisse senedinin Beta katsayısı, hisse senedinin endekse karşı duyarlılığını(volatility) göstermektedir.

  ß=1 ise hisse senedinin hareketi endeksle aynı (ortalama risk)

  ß<1 ise hisse senedinin hareketi endeksten daha yavaş (az riskli, düşük volatilite)

  ß>1 ise hisse senedinin hareketi endeksten daha hızlı (daha riskli, yüksek volatilite)

  Beta Katsayısı Nedir
  Beta Katsayısı Nedir

  Beta katsayısı ve korelasyon katsayısı aynı anlama gelmez. İki hisse senedinin fiyat hareketleri arasındaki benzerliği ölçmek için korelasyon kullanılır, ancak beta katsayısı bir hisse senedinin endekse (veya ölçü olarak alınan diğer fiyat verilerine) olan hassasiyetini ölçer.

  • Beta Katsayısı: Bir hissenin beta katsayısı hisse senetinin pazar riskinin bir ölçüsüdür. Hisse senedinin Beta katsayısı, hisse senedinin endekse karşı duyarlılığını(volatility) göstermektedir.

  Beta Katsayısı: ß

  • ß=1 ise hissenin hareketi endeksle aynı (ortalama risk)
  • ß<1 ise ise hissenin hareketi endeksten daha yavaş (az riskli, düşük volatilite)
  • ß>1 ise ise hissenin hareketi endeksten daha hızlı (daha riskli, yüksek volatilite)

  Eğer bir hissenin betası 1 ise, endeksin %10 arttığı bir dönemde o hissenin %10 değer kazanması, endeksin %10 düştüğü bir dönemde ise o hissenin %10 düşmesi beklenir. Diğer taraftan, eğer bir hissenin betası 0.5 ise endeksin %10 yükseldiği bir dönemde o hissenin %5 yükselmesi, endeksin %10 düştüğü bir dönemde ise, o hissenin %5 düşmesi beklenir. Aynı şekilde bir hissenin betası 1.5 ise, endeksin %10 arttığı bir dönemde o hissenin %15 değer kazanması, endeksin %10 düştüğü bir dönemde o hissenin %15 düşmesi beklenir.

  Beta, bir menkul kıymetin piyasadaki dalgalanmalara karşılık gelen getirilerinin faaliyetini açıklar. Bir teminatın beta değeri, teminatın getirisi kovaryansının ürünü ile piyasanın getirisinin belirli bir süre boyunca piyasadaki getirinin değişmesine bölünmesiyle hesaplanır.