Bilanço

  Bilanço ; Bir şirketin dönemsel faaliyetleri sonucu, dönem sonunda hazırladıkları (31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık) ve yayınladıkları tablolardır.

  Şirketin portresini çizen bu tablolar muhasebe dilinde “T Tablosu” olarak adlandırılır.

  Bilanço, bir şirketin mali durumunu belirlemede kullanılan başlıca üç mali çizelgeden biridir. Diğerleri ise Nakit Akışı ve Gelir Tablosudur.

  Temel Bilanço Formülü

  Toplam varlıklar = toplam yükümlülükler + toplam özkaynaklar

  Bir şirketin toplam varlıkları şirketin toplam yükümlülükleriyle toplam özkaynaklarının toplamına eşit olmalıdır (toplam yükümlülükler üzerindeki sermaye özkaynak olarak değerlendirilir).

  Bilanço Analizi

  Bilançoya baktığımızda, ilk olarak “dönen varlıklar” listelenir. Bunlar, kabaca bir yıl ya da daha az sürede paraya çevrilebilen, likiditelerine göre sıralanmış likit varlıklardır. Nakit ve nakit benzerleri, alacaklar, envanter ve gelecek aylara ait giderler bu bölümü oluşturur.

  Bir sonraki bölüm “toplam aktifler”dir. Bunlar bir yıl içinde kolayca paraya çevrilemeyecek varlıklardır. Araziler, ekipmanlar, menkul kıymetler ve fikri mülkiyetler bu bölümü oluşturur.

  Benzer şekilde, raporun genelde varlık listesini takip eden yükümlülükler bölümünde ilk olarak “cari yükümlülükler” yer alır. Burada kira, önümüzdeki yıl için ödenmemiş faiz, ödenecek ücretler ve kar payları gibi önümüzdeki yıl içinde ödenmesi gereken borçlar, ödeme son tarihlerine göre listelenir. Bir sonraki bölüm “toplam yükümlülükler”dir. Tahvilat faiz ve primleri, ertelenmiş vergi varlıkları ve emeklilik primleri bu bölümdedir.

  Bir sonraki bölüm “toplam özkaynak”tır. Yükümlülüklerin ödenmesinin ardından hissedarlara kalan varlıkları içerdiği için “net varlıklar” olarak da bilinir.

  Bu bölümde geçmiş yıllar karları, hazine bonoları, şerefiyeler ve ek ödenmiş sermaye bulunur. Geçmiş yıllar karları; yeniden yatırım ya da borçödemede kullanılan kaynaklardır. Hazine bonoları şirketin geri satın aldığı ya da hiç sunmadığı hisselerdir ve bir ele geçirme saldırısına karşı savunmada kullanışlıdır.

  Karakter olarak adi hisse senedinden farklı olan şerefiye ayrı bir çizgidedir. Ek ödenmiş sermaye hissedarların adi veya şerefiye hisse hesaplarının ötesinde şirkete yaptıkları yatırımdır.

  Eş Anlamlılar
  T Tablosu