Bileşik Faiz Oranı

  Bileşik faiz oranı, birbirini izleyen birkaç eşdeğer dönem boyunca ana para ve faiz tutarlarının sürekli borçlanılması veya borç verilmesi durumunda elde edilecek kümüle faiz tutarını tespit etmek amacıyla kullanılan faiz oranıdır.

  Bileşik faiz oranı hesaplamasında en çok yıllık bileşik faiz oranı kullanılır. Bileşik faiz oranının sadece bir yıl içerisindeki eşdeğer dönemlerinin karşılığıdır.

  Yıllık basit faiz oranından yola çıkılarak aşağıdaki gibi hesaplanır.

  YBF = [(1+ i/Baz Yıl*d)(Baz Yıl/d)] – 1

  YBF : yıllık bileşik faiz oranı

  id : dönemsel faiz oranı

  i : yıllık basit faiz oranı

  d : vade (gün sayısı)

  baz yıl : bir yıl içinde kabul edilen toplam gün sayısı (360, 364, 365 veya 366 gün olabilir)

  Yıllık basit faiz oranı farklı vadelere ait yıllık basit faiz oranlarının karşılaştırılmasında kullanılır. Ayrıca faiz oranı veya getiri oranı eğrisi oluşturulmasında da kullanılır.