Çekirdek Enflasyon

  Çekirdek Enflasyon , Fiyatlarda gözlemlenen tüm geçici etkilerin arındırılması suretiyle oluşturulmuş bulunan “özel kapsamlı TÜFE göstergeleri” ile ölçülen enflasyona çekirdek enflasyon deniyor.

  Enflasyonun geleceğine ilişkin tahmin edici gücü yüksek olan, enflasyonun eğilimini belirleyen ve para politikasının oluşturulmasına yardımcı olan göstergeye çekirdek enflasyon denmektedir. 

  Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2005 yılı Ocak ayından itibaren hesaplanıp yayımlanan Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri Türkiye için çekirdek enflasyon göstergeleridir.

  Çekirdek enflasyon , (Eng: Core Inflation) fiyatlarda görülen tüm geçici etkilerin çıkarılması sonucunda fiyatların genel düzeyindeki artış anlamına gelir.

  Para politikasının fiyat istikrarını ne kadar etkilediğini görmek için bazı mal ve hizmetlerin dönemsellik ve mevsimlik gibi çıkması ile fiyat endeksleri oluşturulmaktadır.

  Bu endeksler ile hesaplanan enflasyona ‘çekirdek enflasyon’ u denir .TCMB farklı mal ve hizmet gruplarıyla birden çok çekirdek enflasyon göstergesi oluşturmaktadır .

  Bu göstergeler ‘özel kapsamlı Tüfe göstergesi ‘olarak adlandırılır.