Çift Metal Sistemi

  Bu sistemde belli ayar ve ağırlıkta basılan altın ve gümüş ayrı ayrı ölçü olarak kullanılmaktadır.

  Her iki madenden yapılan paralar arasında yani altın ve gümüş para birimleri arasında sabit bir değişim oranı belirlenmiştir. Bu oran 19. yüzyıl başında Fransa’da 1’e 16 idi. Yani 1 gram altın sikke 16 gram gümüş sikke ile aynı değerde idi.

  Her iki paranın basımı serbest olup; sınırsız borç ödeme gücü tanınmıştır. Ayrıca ithal ve ihraç serbestisi her iki maden için geçerlidir.

  Diğer her çeşit para bu iki maden paraya çevrilebilir.

  Çift maden sisteminin uygulanmasının nedeni;

  tek maden üretiminin piyasadaki para gereksinimini karşılayacak yeterlilikte olmamasıydı.

  Altın stokları sınırlı olduğundan sadece altını para esası olarak almakta güçlük çeken ülkeler için çift metal sistemi çözüm yolu olmuş ve para arzında bu yoldan artış sağlanmıştır.

  Burada amaç likidite sorununu ortadan kaldırmaktır. Bu sistemde hem altın hem gümüş para stokunu belirler.