Defter Değeri

  Defter değeri bir şirketin özsermayesine eşittir. Özsermaye ise şirketin bütün varlıklarından bütün yükümlükleri çıkartıldığı zaman geriye kalan miktardır.

  Şirketin varlıkları şirketin nakit parası, alacakları, stoklar, maddi duran varlıkları ve maddi olmayan duran varlıkları gibi kalemlerden oluşurken şirketin yükümlülükleri ise şirketin borçları, ayrılan karşılıklar ve diğer yükümlülüklerinden oluşur.

  Defter değeri yeniden yapma maliyeti değildir.

  DD = Özsermaye / Hisse Senedi Sayısı

  Defter değeri şirketin gerçek değeri de değildir. Muhasebe kayıtlarına göre yani defterlere göre olan değeridir. Bazı durumlarda şirketin özsermayesi eksi olabiliir. O zaman bu şirket iflas riskiyle karşılaşır. Ancak şirket defter değerine göre özsermayesinin eksi olduğunu ancak Türk Ticaret Kanunu’na göre varlıklarının değerlenmesi durumunda özsermayesinin ekside olmadığını iddia edebliir ve şirketin varlıkları buna göre tekrar hesaplanır.

  Defter değeri, işletmenin aktif toplamından, borçlarının düşülmesi ile bulunan öz varlığının, çıkarılmış veya ödenmiş hisse senedi sayısına bölünmesi ile bulunur. Başka bir anlatımla, özellikle muhasebe uygulamaları açısından defter değeri; işletmenin sahip olduğu bir varlığın muhasebe defterlerinde kayıtlı bulunan değerini ifade etmektedir.

  Defter değeri yerine özkaynak tutarını kullanabiliriz. Özkaynaklar (Özsermaye) ise aşağıdaki alt hesap gruplarından oluşmaktadır:

  • 50-Ödenmiş Sermaye
  • 52-Sermaye Yedekleri
  • 54-Kar Yedekleri
  • 57-Geçmiş Yıl Karları
  • 58-Geçmiş Yıl Zararları
  • 59-Dönem Net Karı (Zararı)

  Defter değeri ile gerçek değer arasında oldukça yüksek farklar olabilir.