Depresyon

    Depresyon : Ekonomik faaliyetlerde gerileme yaratan ekonomik denge bozukluğu hali olarak tanımlanabilir.Piyasa faaliyetinin oldukça uzun süre durgun gittiği, işsizliğin arttığı, fiyatların düşme meyli gösterdiği ve toplam satın alma gücünün daraldığı bir konjonktür aşamasını ifade eder.