Devalüasyon

  Devalüasyon Nedir? Bir şeyin değerinin düşmesi anlamına gelmekte olan latince anlam kökenli “dévaluation” kelimesi, ekonomide bir ülkenin ulusal parasının resmi değerinin, diğer para birimleri karşısında düşürülmesi anlamına gelmektedir.

  Devalüasyon her ne kadar olumlu bir para politikası aracı gibi görünse de, negatif etkileri de bulunmaktadır.

  İthalatı daha pahalı hale getirmek yurtiçindeki üretimi daha az efektif hale getirebilir ya da ihracatın daha ucuz hale gelmesi talebi çok ciddi artırarak enflasyona sebep olabilmektedir.

  Devalüasyon Olursa Ne Olur?

  Devalüasyon olursa ne olur? Ülke para biriminin diğer dövizler karşısında değerinin azalması ile beraberinde ise, satın alma gücü zayıflar ve ithal malların fiyatı alım yapacak ülke için yükselmiş olur, ülkenin dış ülkelere ihraç edeceği ürünlerin fiyatı ise düşmüş olmaktadır.

  Böylece ihracat gelirlerinde artış, ithalat giderlerinde ise azalış kaydedilerek bütçe dengeye getirilmeye çalışılır.

  • İthalat pahalılaşır
  • İhracat daha cazip bir hale gelir
  • Cari açık azalır
  • Enflasyon yükselir
  • Faizler yükselir
  • Ekonomi yavaşlar
  • Bütçe açığı artar

  Devalüasyonun en önemli uygulanma sebebi, ekonominin dış ticaret dengesinin açık veriyor oluşudur.

  Bir ekonomide toplam ithalat, toplam ihracatın üzerinde ise o ekonomide dış ticaret açığı mevcuttur.

  Bu durumda devalüasyon ile, ilgili ülkenin satın alma gücü zayıflatılarak, daha fazla ihracat, daha az ithalat gerçekleşmesi sağlanmaya çalışılır.

  Ülke para biriminin diğer dövizler karşısında değerinin azalmasıyla, satın alma gücü zayıflar ve ithal malların fiyatı alım yapacak ülke için artmış olur, ülkenin dış ülkelere ihraç edeceği ürünlerin fiyatı ise düşmüş olur.

  Böylece ihracat gelirlerinde artış, ithalat giderlerinde ise azalış kaydedilerek bütçe dengeye getirilmeye çalışılır.