Devlet İç Borçlanma Senetleri

  Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içi piyasada ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade etmektedir.

  Borçlu olan devlet, DİBS sahiplerine kupon ödeme tarihlerinde ve vade sonunda borçlu olduğu tutarı öder.

  DIBS’ler vadeleri boyunca ikincil piyasalarda kişi ve kurumlar tarafından alınıp satılabilmektedir.

  DİBS’ler vadelerine, ihraç yöntemlerine, ihraç edildikleri para birimi cinsine, faiz ödeme türlerine, üzerlerinde kupon taşıyıp taşımamalarına göre farklı açılardan sınıflandırılabilir.

  En çok kullanılan sınıflandırma vadeye göre yapılmaktadır. Buna göre;

  • 1 yıl ve daha uzun vadeli DİBS’ler Devlet Tahvili,
  • 1 yıldan kısa vadeli DİBS’ler ise Hazine Bonosu olarak adlandırılmaktadır.

  Borsada işlem gören yatırım araçları yalnızca hisse senetleri ve endeksler değildir. Tahviller, bonolar, poliçeler ve benzeri birçok çeşit bulunmaktadır.

  Bu yatırım araçlarının her birinin farklı bir özelliğe sahip olması, borsa yatırımcısının portföyüne çeşitlilik getirmektedir.

  Sonuçta ortaya daha dengeli ve kazanç potansiyeli yüksek portföyler çıkmaktadır. Devlet İç Borçlanma Senetleri de bu yatırım araçlarından birisini oluşturmaktadır.

  Kısaca DİBS ismiyle gördüğümüz ve borçlanma araçları piyasasında işlem gören Devlet İç Borçlanma Senetleri, sabit getirili menkul kıymetler arasında da yerini almıştır.