Dış Borçlanma

  Dış Borçlanma : Ülkenin kaynaklarına ek bir kaynak sağlamak, döviz olarak yeni ödeme gücü elde etmek gibi amaçlarla ülke dışındaki yabancı hükümet ya da finans kuruluşlarından karşılıklı ya da karşılıksız geri ödemeli kaynak bulunmasıdır.

  Türkiye’de dış borç kavramı içinde kamu sektörünün yanısıra, özel kesimin dış borçları da birlikte anılır.

  Dış borç, bir ülkenin doğrudan ödeme gücü elde etmek amacıyla ülke dışındaki yabancı hükümet veya kuruluşlara borçlanmasıdır. Yani bir ülkenin dış borcu hem kamu hem de özel sektör kaynaklı olabilir.

  Dış borç bir başka deyişle fon açığı bulunan bir ülkenin kendi para cinsi dışında dış ülkeden borç almasıdır.

  Sadece kamu değil özel sektör de dış borca gidebilir.

  Dünyada likiditenin bollaşması ve faizlerin düşmesi özel şirketleri son yıllarda dış borçlanmaya iten sebepler arasında gösterilebilir.

  Dış borç türleri nelerdir?

  • Uluslararası kuruluşlardan (IMF, Dünya Bankası gibi) dış borçlanma
  • Devletlerarası dış borçlanmalar
  • Yabancı bankalardan borçlanma
  • Piyasalardan tahvil ihracı karşılığı dış borçlanma

  Türkiye, Brezilya, Arjantin, Macaristan ve Rusya yabancı para cinsinden dış borçlanma yapan ülkelerdir.

  İngiltere, ABD, Japonya, Almanya ve Fransa ise kendi ülke para birimlerinden borçlanma yaptıkları için bu dış borç olarak görülmemektedir.

  Her ülkenin borç kriteri birbirinden farklı olabilir.

  Dolayısıyla borç kriterlerine uymayan ülke ya da kurumlar dış borçtan yararlanamayabilir.

  Eş Anlamlılar
  dış borç