Dış Ticaret Dengesi

    Bir ülkenin yurt dışından döviz ödeyerek ithal ettiği mallar için yaptığı döviz ödemeleriyle yurt dışına döviz karşılığı sattığı mallardan elde ettiği döviz gelirleri arasındaki farka dış ticaret dengesi denir:

    Dış ticaret dengesi = Mal ihracatı gelirleri – mal ithalatı giderleri