Doğrusal Regresyon

  İstatistiklerde, doğrusal regresyon, skaler bir yanıt ile bir veya daha fazla açıklayıcı değişken arasındaki ilişkiyi modellemeye yönelik doğrusal bir yaklaşımdır.

  Açıklayıcı bir değişkene basit doğrusal regresyon denir. Birden fazla açıklayıcı değişken için, işleme çoklu doğrusal regresyon adı verilir.

  Doğrusal regresyon, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılan doğrusal bir modelin yaklaşımıdır. Basit doğrusal regresyonda iki değişken vardır: bağımlı değişken ve bağımsız değişken.

  Doğrusal regresyon nedir?

  Bir nokta grafiğinde bir ilişki gördüğümüzde, verideki ilişkiyi özetlemek için bir doğru kullanabiliriz. Ayrıca, veriye ilişkin tahminler yapmak için bu doğruyu kullanabiliriz. Bu süreç, doğrusal regresyon olarak adlandırılır.

  iki değişken arasındaki ilişkiler çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bu ilişkiler arasında en yaygın olarak kullanılanı ise değişkenler arasında doğrusal ilişkinin olduğu durumdur. Bir bağımlı ve bir bağımsız değişkenin olduğu doğrusal regresyon çözümlemesi basit doğrusal regresyon olarak adlandırılır.

  Bağımsız değişken sayısının birden fazla olduğu regresyon modellerine çoklu regresyon modelleri denir. Çoklu regresyon çözümlemesinde, bir bağımlı değişken ve bu bağımlı değişkeni etkilediği düşünülen birden daha çok bağımsız değişken söz konusudur. Kısaca, çoklu regresyon analizi, basit doğrusal regresyonun genişletilmiş şekli olarak düşünülebilir. Buna ek olarak ise kısmi korelasyon analizini kullanır.

  Eş Anlamlılar
  Linear Regression