Dolarizasyon

    Dolarizasyon, bir ülkede yerleşik ekonomik birimlerin, yüksek enflasyon ve belirsizlik ortamı yüzünden ulusal paranın muhtemel değer kaybından korunmak için yabancı para ve yabancı para cinsinden varlık tutmaları şeklinde tanımlanır.

    Dolarizasyonu tam dolarizasyon ve kısmi dolarizasyon diye ikiye ayırmak mümkündür.

    Tam dolarizasyonda, bir ülke parasını tamamen terk ederek yabancı bir para birimini resmi para olarak kullanır.

    Kısmi dolarizasyonda ise ekonomik birimler belirsizlikten ve enflasyonun oluşturacağı satın
    alma gücünün aşınmasından korunmak için ulusal para cinsinden finansal varlıklar yerine yabancı para cinsinden finansal varlıklara yönelir.