Dönen Varlıklar

  Varlık Hesapları, işletmenin sahip olduğu, bilançonun aktifinde yer alan ve para ile ifade edilebilen değerlerin izlendiği hesaplara varlık hesapları denir.

  Varlık hesapları dönen varlıklar ve duran varlıklar olmak üzere ikiye ayrılır.

  Dönen Varlıklar: İşletmenin faaliyeti dönemi içinde yer alan ve sağladığı yarar o dönem içinde sona eren varlıklardır.

  Dönen varlıklar grubunda bir yıl veya daha kısa süre içinde paraya çevrilebilecek değerler yer alır. Dönen varlıklar grubundaki hesap kodlarının hepsi 1 ile başlamaktadır.

  Dönen varlıklar aşağıdaki hesap gruplarına ayrılmıştır:

  • 10-Hazır Değerler
  • 11-Menkul Kıymetler
  • 12-Ticari Alacaklar
  • 13-Diğer Alacaklar
  • 15-Stoklar
  • 17-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
  • 18-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
  • 19-Diğer Dönen Varlıklar